DĖMESIO! Nuotolinis renginys dėl LKT įgyvendinimo taisyklių

Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio rūmų organizuojamame informaciniame renginyje „Dėl Lietuvos kaimo tinklo įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, pakeitimo projekto“.

Renginys vyks nuotoliniu būdu š. m. sausio mėn. 6 d. (penktadienį), 9 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus nuorodą –  Click here to join the meeting.

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 22-17514 (toliau – Projektas).

Projektus siekiama:

  • pakeisti remtinas veiklas, atsisakant vienos iš remtinų priemonių – „Gerųjų KPP pavyzdžių“ renginių;
  • sudaryti galimybę pareiškėjams, renginius organizuojant pagal kitas renginių komunikacijos priemones, tai atlikti nuotoliniu būdu;
  • perkelti dalį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ elektroninių komunikacijos priemonių į renginių komunikacijos taisykles. Siūloma perkelti šias remtinas veiklas: Virtualius gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus; Audiovizualinę produkciją ir Elektroninius leidinius;
  • 15 proc. padidinti galimas didžiausias paramos sumas pagal atskiras veiklas;
  • siekiant užtikrinti kokybiškų projektų įgyvendinimą bei atsižvelgiant į mažėjantį surenkamų paraiškų skaičių, Lietuvos kaimo tinklo narių išreikštas pastabas, praplėsti galimų pareiškėjų ratą, sudarant galimybę teikti paraiškas ne nacionaliniu lygiu veikiantiems Lietuvos kaimo tinklo nariams. Sudarius šią galimybę, regioniniu lygiu veikiantis Lietuvos kaimo tinklo narys galės teikti paraišką, tačiau jam keliama sąlyga – paraiška turi būti teikiama kartu su partneriu, kuris taip pat turi būti Lietuvos kaimo tinklo nariu;
  • Sudarius galimybę paraiškas teikti ne tik nacionaliniu lygiu veikiantiems Lietuvos kaimo tinklo nariams, atnaujinti atrankos kriterijus.