DĖMESIO! Pasinaudokite parama įsirengti saulės elektrinę

Saulės elektrinės ant kiekvieno elektros vartotojo stogo ir jokių mokesčių už elektrą – skamba lyg svajonė. Šiandien vienintelė kliūtis, tai aukšta kaina. Tačiau kviečiame pasinaudoti valstybės parama ir dalyvauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietime gauti paramą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

Paraiškų pateikimas vyksta nuo 2021 kovo 31 d. iki 2021 balandžio 30 d. 15.45 val.

Kvietimui skirta 8 641 702,72 Eur suma

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija:

Fizinis asmuo gali įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  • Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų įrengimo būdas

Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai:

– aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);

– žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.

Balų skaičiavimas:

1) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;

2) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.

Saulės baterijų naudojimas turi labai daug privalumų: Saulės baterijų generuojama energija yra nemokama. Visiems yra žinoma, kad saulės šiluma nieko nekainuoja. Kiekvienas žmogus turi teisę naudoti saulės energijos resursus savo reikmėms; Energetinė nepriklausomybė. Saulės baterijų įrengimas namuose ar kituose objektuose leidžia atsiriboti nuo bendrųjų elektros tinklų ir tokiu būdu nemažai sutaupyti — elektrą gaminate patys;ekologiškumas. Saulės baterijos – tai ekologiški, atsinaujinančios elektros energijos generavimo įrenginiai. Saulės baterijos, kitaip nei  dujos, kietasis kuras, naftos produktai, neteršia aplinkos, nes medžiagos, iš kurių yra gaminami saulės elementai, yra saugios ir lengvai perdirbamos. Naudojant saulės baterijas yra ženkliai sumažinamas tradicinių energijos išteklių sunaudojimas; ilgaamžiškumas. Saulės baterija – itin ilgaamžis saulės energijos generavimo prietaisas. Išbandžius saulės baterijas įvairiuose įrenginiuose, buvo nustatyta, jog saulės baterijos efektyvumas mažėja mažiau nei 1% per metus; įvairios panaudojimo galimybės. Šviesos energiją generuojančius saulės elementus galima įrengti visuose objektuose, kuriuose naudojama elektros energija: gyvenamuosiuose ir ūkinės paskirties pastatuose, žemės ūkio įmonėse, sodybose, kempinguose, baseinuose ir t.t. Pasinaudojus APVA parama galima atgauti beveik pusę už jėgainę sumokėtų pinigų”, – informuoja didelę patirtį turinčios įmonės Virtusolar direktorius Giedrius Kokšta.

„Kviečiame kreiptis, suteiksime konsultacijas ir kokybiškai atliksime paslaugas”. Tel. 8-659 97 661 , taip pat plačiau internete  http://www.virtusolar.lt/

Informaciją apie galimą gauti paramą rasite žemiau:

 

Kvietimas: saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose