DĖMESIO! Kviečiame į pasitarimą dėl GAAB reikalavimų

Lapkričio 16 d. (antradienį) 14 val. Žemės ūkio rūmai organizuoja nuotolinį pasitarimą dėl geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimų po 2023 m.
Pasitarimo metu bus aptariami Žemės ūkio ministerijos planuojami GAAB reikalavimų pakeitimai, taip pat formuluojami siūlymai jų tobulinimui.
Visi, kam aktualu, maloniai kviečiami dalyvauti.

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

 

Bazinei išmokai – GAAB ir VR

Pareiškėjai, norėdami gauti bazines tiesiogines išmokas, turės atitikti Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standartus bei Valdymo reikalavimus (VR).

2023-2027 m. laikotarpiui numatomų Valdymo reikalavimų projekte iš viso 11 VR. Jie žemdirbiams nėra naujiena, vieni jau taikomi, o dėl kitų jau buvo diskutuota, kaip antai jau nuo 2022 m. ketinama taikyti reikalavimus dėl laukinių paukščių apsaugos (paukščiams svarbiose teritorijose), natūralių buveinių apsaugos.

GAAB standartai, kurių iš viso 9, dauguma atitinka dabartinius žalinimo reikalavimus, bet yra ir naujų. Po liepos mėnesį įvykusio susitikimo su socialiniais partneriais ŽŪM šiek tiek juos pakoregavo.

Nauja tai, kad atsižvelgiant į daugiamečių pievų plotų sumažėjimą Lietuvoje planuojama įtraukti reikalavimą tokias pievas išlaikyti ūkio lygiu. Jas arti bus leidžiama tik išskirtiniais atvejais. Neišlaikius daugiamečių pievų bus privalu jas atkurti tame pačiame ar kitame plote ir jas išlaikyti 5 metus.

Jau vyko diskusijos dėl GAAB standarto Sėjomaina ir pasėlių įvairinimas, pagal kurį pareiškėjai turės laikytis trinarės sėjomainos reikalavimų: sėjomainą privalės sudaryti bent trys skirtingi nariai, tas pats pasėlis į tą patį lauką po einamųjų metų galės sugrįžti ne anksčiau nei po dvejų metų. Tai minimalus sėjomainos modelis, o pasirenkant ambicingesnę sėjomainą galima bus dalyvauti kompleksinės ekoschemos veikloje ir už tai pelnyti papildomus taškus. (Šis standartas nebus taikomas deklaruojant mažiau negu 10 ha ar deklaruojant daugiamečius augalus, ar kai daugiau kaip 75 proc. ariamos žemės užima žoliniai ar ankštiniai augalai, pūdymas, taip pat sertifikuotiems ekologiniams ūkiams.)

Kiti GAAB standartai: durpynų ir šlapynių apsauga (planuojama įgyvendinti nuo 2024 m.); ražienų deginimo draudimas; paviršinio vandens apsauga; dirbamų šlaitų apsauga; dirvos apsauga jautriausiu periodu; kraštovaizdžio elementų ir kitų neproduktyvių elementų išskyrimas (netaikoma mažesniems nei 10 ha ūkiams, numatyta ir daugiau išimčių), jautrių pievų apsauga.

ŽŪM vertinimu, naujųjų GAAB ir VR įgyvendinimas netaps didesne našta nei dabar. Taip teigiama pavyzdžiu paėmus teorinį pareiškėją, kuris augina grūdines kultūras ir deklaruoja 100 ha ariamos žemės. Dabar jam taikomi trys GAAB standartai: dirva turi būti padengta per žiemą, reikia taikyti minimalius sėjomainos reikalavimus bei skirti bent 4 proc. ariamosios žemės kraštovaizdžio elementams ir neproduktyviems elementams. Laikydamasis valdymo reikalavimų toks ūkininkas turi užtikrinti vandenų apsaugą nuo taršos nitratais, tinkamai ir tausiai naudoti augalų apsaugos produktus. Ateityje tokio ūkio šeimininkas turės taikyti GAAB ir VR atsižvelgdamas į konkrečias specifines sąlygas: jei turi daugiamečių pievų ar jautrių daugiamečių pievų, šlapynių ir durpynų plotų, jei kalvotas reljefas ir pan.