DĖMESIO! Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimas

Kas gali teikti paslaugas?

Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.

Paslaugų teikėjai – fiziniai asmenys – gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra:

  • laikinos;
  • vienkartinės;
  • kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai.

Visą paslaugų sąrašą rasite čia

Kaip įsigyti paslaugų kvitų knygelę?

Paslaugų kvitų knygeles gali įsigyti fiziniai arba juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą (toliau – paslaugų gavėjas);

Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą ŽŪIKVC pateikia pasirašytą prašymą, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas ar įmonės kodas, korespondencijos adresas, užsakomų Paslaugų kvitų knygelių skaičius, būdas, kuriuo paslaugų gavėjas nori gauti Paslaugų kvitų knygeles, – registruotu laišku paštu ar atsiimti asmeniškai arba per atstovą, atvykęs į ŽŪIKVC. Prie prašymo turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimą įrodančio dokumento kopija.

Prašymo formą galite rasti  čia

Prašymą ŽŪIKVC galima pateikti:

  • pasinaudojus elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacine sistema „E. pristatymas“ (https://epristatymas.post.lt/);
  • paštu (adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius);
  • paštu pagalba@vic.lt;
  • atvykus į ŽŪIKVC Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilniuje.

Už Paslaugų kvitų knygelę sumokama į ŽŪIKVC sąskaitą

Nr. LT754010042401552871 AB Luminor Bank“, nurodant vieną iš įmokų kodų.

Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai

Mokėjimo paskirtis Įmokos dydis Įmokos kodas
už Paslaugų kvitų knygelė atsiimant asmeniškai Už vieną knygelę –
2,50 Eur
107010
už Paslaugų kvitų knygelė, siunčiamą paprastu registruotu laišku Už vieną knygelę –
4,50 Eur
107011
Paslaugų kvitų knygelė siunčiama pirmenybiniu registruotu laišku Už vieną knygelę –
5,00 Eur
107012

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 210086220
Sąskaitos Nr. LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas iš lentelės „Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis iš lentelės „Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai“

Paslaugų kvitų knygelių teikimas

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui išsiunčiama paprastu arba pirmenybiniu registruotu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir informaciją iš banko apie įmokos gavimą ŽŪIKVC. Šis terminas gali būti pratęstas, jei iš banko negauta informacija apie įmokos gavimą.

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui siunčiama registruotu laišku prašyme nurodytu korespondencijos adresu arba paslaugų gavėjas arba jo atstovas Paslaugų kvitų knygelę gali atsiimti atvykęs į ŽŪIKVC Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilniuje.

Paslaugų gavėjas arba jo atstovas, Paslaugų kvitų knygelę atsiimantis ŽŪIKVC, turi pasirašyti sąskaitą faktūrą, kurioje paslaugų gavėjas ar jo atstovas ranka įrašo žodį „Gavau“, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

Jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Paslaugų kvitų knygelė parduodama kartu su Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“.

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad visais kitais klausimais, susijusiais su privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimu, pranešimo apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus (toliau – PKV pranešimas) pateikimu, konsultacijas ir toliau teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba „Sodra“, kuri atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

Daugiau informacijos apie PSD įmokas, jų mokėjimą ir PKV pranešimo pateikimą galite rasti čia.

ŽINOTINA. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną arba valstybės lygio ekstremaliąją padėtį asmenims bus teikiamos tik elektroninės paslaugos. Paslaugų gavėjai bus informuojami apie pasikeitusią paslaugų teikimo tvarką.

Žemės ūkio ministerijos informacija