Didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams.

Viena iš priemonių, kuri labai aktuali žemdirbiams ir kuria būtina pasinaudoti – palūkanų kompensavimas. Svarbu tai, kad šios priemonės sąlygos tapo dar patrauklesnės žemdirbiams.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas informavo, kad Lietuvos žemės ūkio ministras 2020 m. balandžio 6 d. Įsakymu Nr.3D-262 pakeitė Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų fondo garantija.

Nauja taisyklių redakcija  numato,  kad už paskolų, paimtų po taisyklių įsigaliojimo 2020 m. balandžio 7 d.  ir suteiktų su Bendrovės individualia  garantija, palūkanas, sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d. kompensuojama 100 proc. (vietoje buvusių 80 proc.) sumokėtų palūkanų. Maksimali metinė  palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, padidinta iki 8 proc. (vietoje buvusių 6 proc.).

Įvertinus vidutines paskolų palūkanų normas finansų įstaigose, galima teigti, kad žemdirbiams suteikiama galimybė kompensuotis visas sumokėtas palūkanas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.