Diskusija dėl ekologinių taisyklių pakeitimo

2022 m. sausio 3  d., Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) organizacijos nuotoliniu būdu aktyviai dalyvavo informaciniame renginyje dėl ekologinių taisyklių pakeitimo projekto.

Renginyje dalyvavo ŽŪR nariai, ūkininkai, konsultantai bei kiti suinteresuoti asmenys.

Primename, kad šiuo metu galiojančių Ekologinio žemės ūkio taisyklių 8.4 papunktyje nurodyta, kad ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, turi iki einamųjų metų spalio 15 d. gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus pagal privalomąją mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ arba „Ekologinės akvakultūros pagrindai“ ar turimo išsilavinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Tokių ūkio subjektų, kurie iki nurodytos datos nebaigė reikalaujamų kursų ir negavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo ir kurių turimas išsilavinimas nepripažintas lygiaverčiu, šiais metais yra 19 ir jiems būtų nesertifikuojama ekologinė gamyba.

Pažymime, kad informacinio renginio metu dalyvių išsakytos pastabos/pasiūlymai bus apibendrinti ir išsiųsti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.