Diskusijos dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo tobulinimo

2021 m. vasario 22 d. vyko Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) organizuota diskusija, kurios  metu buvo aptartos šiuo metu galiojančio Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nuostatos, taip pat diskutuota dėl jų tobulinimo galimybių.

Diskusijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas, ir šios asociacijos nariai.

Diskusijos metu aptartos konkrečios Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nuostatų tobulinimo galimybės: dėl pelno paskirstymo principo (skiriamos pelno dalies dividendams ir išmokoms pagal apyvartą); dėl nuostolių skirstymo tvarkos; dėl visuotinio narių susirinkimo tvarkos; dėl galimybės kooperatyvo narį atstovauti pagal paprastą rašytinę formą; dėl galimybės kooperatyvo nariams balsuoti balsavimo biuleteniais; dėl visuotinio susirinkimo organizavimo ir balsavimo nuotoliniu būdu.

Aptartas Žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatų tobulinimas. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemones šiuo metu taikomas reikalavimas turėti 2 proc. grynojo pelningumo rodiklį. Kooperatyvas – tai juridinis asmuo, kuris savo veikla siekia narių pelno, todėl kooperatyvas, veikiantis pagal tradicinius kooperacijos principus ir siekiantis pelningumo rodiklio ne mažesnio kaip 2 proc. turi veikti prieš savo narių lūkesčius.

Taip pat vyko diskusija dėl pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais tvarkos tobulinimo.

Diskusijos dalyviai nutarė visus pasiūlymus dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nuostatų tobulinimo išsiųsti Žemės ūkio ministerijos darbo grupei, kuri sudaryta šalies kooperacijos būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl kooperacijos plėtros teikti.