Diskutuota dėl EK paramos pieno sektoriui

Liepos 29 d. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) pirmininkas Andriejus Stančikas ir Rūmų organizacijų vadovai  – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Petras Puskunigis ir direktoriaus pavaduotojas Eimantas Pranauskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė Juratė Dovydėnienė ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas.

Šiuo metu yra rengiami EK pirminiai reglamentų projektai dėl dviejų priemonių:

  • pieno gamybos mažinimo;
  • naujos paramos pieno gamintojams.

Lietuva, kaip ir kiekviena šalis narė turi teisę skirstyti paramą pagal savo poreikius bei prisidėti prie reglamentų rengimo. Reglamentai turi būti parengti iki rugpjūčio 25 d. , o įsigalioti – rugsėjo vidury. Žemės ūkio ministerija turi parengti konkretų paramos pieno gamintojams priemonių įgyvendinimo planą, kurį reikės  notifikuoti EK. Tikimasi, kad pinigus pieno gamintojams bus galima pradėti mokėti jau rugsėjo mėnesį.

Europos Komisija (EK) skyrė 500 mln. eurų šalims narėms pieno rinkos reguliavimo paketui, kuriame 350 mln. eurų sudaro valstybėms narėms skirti nacionaliniai vokai (išskirtinė parama pieno gamintojams ir kitiems gyvulininkystės sektoriams). 150 mln. eurų skirta pieno gamybos mažinimo priemonei.

EK Lietuvos pieno gamintojams skyrė beveik 13,3 mln. eurų. Lietuva turi teisę tokio pat dydžio paramą skirti iš nacionalinių lėšų. Tačiau, kaip informavo ministrė V.Baltraitienė, Lietuvos biudžete šiais metais numatyta skirti 11 mln. eurų, o likusioji paramos dalis persikels į ateinančius metus. Taip pat ministrė paminėjo, kad dalis lėšų nuo šios sumos bus skiriama III zonos Afrikinio kiaulių maro nuostoliams kompensuoti.

Pasitarimo dalyviai sutarė, kad paramą visiems pieno gamintojams reikia skirti po lygiai, o kooperatyvams skirti 10 proc. didesnę paramą, siekiant paskatinti smulkius ūkius kooperuotis.  Planuojama pieno gamintojams mokėti už 2016 m. pagamintą pieno kilogramą.

Paramą pagal šią priemonę galės gauti tik tie ūkiai, kurie parduoda pieną perdirbimui. Ūkininkams numatoma mokėti už 3 mėnesius sumažintą, ar „užšaldytą“ pieno gamybą (už kiekvieną pieno kilogramą, nepatiektą rinkai). Numatoma paramos išmoka –14 eurų už 100 kg pieno. Tačiau, jei paraiškų bus daugiau ir jos viršys numatytą paramos sumą – 150 mln. eurų, joms bus taikomas mažinimo koeficientas. Ūkininkas, pateikęs paraišką dalyvauti priemonėje bet kuriuo metu galės pasitraukti iš šios priemonės be baudų. Taip pat parama numatyta ir tiems ūkininkams, kurie nuspręs  nutraukti pieno gamybą.

Posėdžio metu A.Stančikas ne vieną kartą akcentavo, kad būtina informuoti ūkininkus, jog trauktis iš pieno sektoriaus – neperspektyvu. Todėl būtina informuoti ūkininkus, kad jie nesirinktų pasitraukimo iš pieno sektoriaus priemonės.