Džiugina ūkininkų noras mokytis

Žemės ūkio rūmai visoje šalyje vykdo mokymus pagal 3 mokymo programas: Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas (programos trukmė -10 akad. val.); Tausojamasis ūkininkavimas (programos trukmė – 10 akad. val.) ir Gyvūnų gerovė (įgyvendinant kompleksinės paramos reikalavimus) (programos trukmė – 16 akad. val.). Visiems, baigusiems mokymo kursą dalyviams, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Per visą beveik dviejų metų projekto įgyvendinimo laikotarpį (2016-2017 m.)  numatyta apmokyti per tūkstantį ūkininkų. Tačiau šiandienos duomenimis mokymuose jau dalyvavo 931 dalyvis. Džiugina toks ūkininkų susidomėjimas mokymu, ir šiandien galime prognozuoti, kad numatytą dalyvių skaičių mokymuose tikrai gerokai viršinsime. Tačiau, stengiamės atliepti ūkininkų poreikiams ir į mokymus priimame visus pageidaujančius.

Mokymai yra nemokami, o juos veda kompetentingi Žemės ūkio rūmų konsultantai. Tik pažymėtina, kad norint dalyvauti mokymo programoje „Gyvūnų gerovė (įgyvendinant kompleksinės paramos reikalavimus)“, kurios trukmė yra 16 akad. val., ūkininkai turi prisidėti ir savomis lėšomis, nes tokios yra Žemės ūkio ministerijos numatytos taisyklės. Dalyvaujantys Žemės ūkio rūmų organizuojamuose mokymuose, pagal minėtą mokymo programą, ūkininkai turi prisidėti sumokėdami 16,35 eurų.

Įgyvendinant projektą ypač didelis dėmesys skiriamas žinioms apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę. Projekto dalyviai susipažindinami su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda.

Mokymai yra skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams  asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, amatininkams).

Kiekvieno mėnesio mokymų grafiką rasite Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje „Renginių kalendoriuje“ https://www.zur.lt/events/

Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ priemonę.