E. Gedgaudas: „Veislininkystėje pertvarkos būtinos"

Sausio 12 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Žemės ūkio viceministras Darius Remeika.

Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta bendrosios veislininkystės struktūros Lietuvoje klausimui. Komiteto pirmininkas dr. E. Gedgaudas pažymėjo, kad Lietuva turi kryptingai dirbti veislininkystės klausimais ir tobulinti darbą perimant patirtį iš pažangių europietiškų valstybių.

Laikinai einantis ŽŪR pirmininko pareigas Sigitas Dimaitis sakė: -„Veislininkystės sistema privalo būti tobulinama, ir visos asociacijos, pagal savo sritis turi išreikšti savo poziciją dėl valstybinių veislininkystės įmonių privatizavimo. Pažymėtina, kad Žemės ūkio ministerijos ryžtas privatizuoti  įmones – žingsnis veislininkystės kokybės link. Privatizuojant valstybines veislininkystės įmones pirmumo teisė turi būti suteikta asociacijoms ir ūkininkų kooperatyvams“.

Žemės ūkio viceministras pabrėžė, kad parama gyvulių veislininkystei turi būti sustiprinta.  „Aukštos genetinės veislės gyvulių veisimui privalome turėti geros genetikos gyvulių. Genetika yra aukso vertės. Žinoma, tai yra ilgas darbas ir didelės investicijos, todėl būtina tikslinė pagalba veislininkystei“ – kalbėjo viceministras D. Remeika.

Komiteto nariai išsakė daug priekaištų dėl Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbo kokybės: trūksta operatyvumo, gamybiniai rodikliai neatitinkarealių gyvulių skaičių, neįmanoma gauti duomenų įvairiais pjūviais.

Žemės ūkio viceministras D. Remeika pažymėjo, kad visi duomenys sukaupti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre privalo būti tikslūs ir padėti ūkininkams, o ne trukdyti dirbti. „Mūsų komandos tikslas – tarnauti ir padėti ūkininkams. Žinoma, reikalinga ir asociacijų pagalba. O pertvarkos šioje srityje – būtinos“ – kalbėjo viceministras D. Remeika.

Komiteto nariai apžvelgė Reglamentą Dėl 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“). REGLAMENTAS.

Komiteto pirmininkas dr. E. Gedgaudas pažymėjo, kad Asociacijos privalo atitikti Reglamento reikalavimams ir turi peržiūrėti savo selekcines programas.