EK rūpinasi vaikų ir jaunimo švietimu apie ūkininkavimo naudą

Neseniai atlikti tyrimai atskleidė, kad Europos Sąjungos miestų gyventojai, ypač jaunimas, nejaučia ryšio su ūkininkavimu kaip savo maisto šaltiniu. Jie nežino ir apie platesnį ūkininkų vaidmenį mūsų visuomenėje ir ekonomikoje – ne tik aprūpinti maistu, bet ir saugoti aplinką bei gamtos išteklius, užtikrinti kaimo ir kaimo vietovių gyvybingumą.

Šioms spragoms spręsti Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, glaudžiai bendradarbiaudamas su mokytojais ir švietimo ekspertais, parengė informacijos rinkinį mokytojams ir mokiniams.

Rinkinį sudaro parengti naudoti mokymo ir mokymosi ištekliai, kuriais siekiama padidinti 11–15 m. amžiaus europiečių informuotumą apie maisto ir ūkininkavimo svarbą Europai.

Rinkinys tinkamas naudoti mokytojams, dėstantiems įvairias disciplinas – pvz., geografiją, mokslą, pilietiškumą, ekonomiką, Europos studijas, namų ūkio tvarkymą, žemės ūkio mokslą, informacines ir ryšio technologijas ir socialinius mokslus.

Įvairios viena kitą papildančios priemonės ir veiklos leis mokytojams padėti moksleiviams išnagrinėti tris temas: maistą, aplinką ir kaimo vietoves. Rinkiniu nesiekiama suteikti priemonių mokyti apie ES politiką – juo norima parodyti, kokią naudą žemės ūkis teikia visiems piliečiams. Pasinaudokite parengtomis skaidrėmis: 1-3-slideshow_lt

Žemės ūkio rūmai taip pat skatina iniciatyvas vaikams ir jaunimui susipažinti su gyvenimu kaime, ūkininkavimo tradicijomis ir siekia parodyti, kaip ant kasdienio stalo atsiranda duona, pienas, kiaušiniai ir kiti maisto produktai. Žemės ūki rūmai jau ketvirti metai įgyvendina edukacijų programą, pagal kurią miesto vaikai vyksta į kaimą ir susipažįsta su gyvenimo ir ūkininkavimo tradicijomis kaime.

Taip pat Žemės ūkio rūmai palaiko Jaunųjų ūkininkų ratelių judėjimą: bendradarbiauja švietėjiškose programose, rengia bendras muges, parodas, rudens gėrybių konkursus ir kt. Džiaugiamės, kad čia aktyviausiai pasireiškia Rokiškio ir Pasvalio rajonų Jaunųjų ūkininkų rateliai, kurie bendradarbiauja ne tik su Žemės ūkio rūmais, bet ir vyresniaisiais savo bendraminčiais – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga.