EK skelbia viešas konsultacijas

Europos Komisija (toliau – EK) kviečia dalyvauti viešose konsultacijose dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo daugiakanalėje aplinkoje. 

Šių konsultacijų metu siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo, t. y. kokį poveikį mažmeninei prekybai ir jos reglamentavimo sistemai daro didėjanti elektroninės prekybos svarba ir kintantys vartotojų pokyčiai bei kokios yra ES mažmeninės prekybos rinkos integracijos galimybės ir kliūtys.

EK paskelbtos konsultacijos sudarys galimybę sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę dėl kylančių sunkumų, susijusių su mažmeninės prekybos reglamentavimu valstybėse narėse. Šių viešųjų konsultacijų tikslas – įgyvendinti Bendrosios rinkos strategijoje nurodytus tolesnius veiksmus, sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę, kad būtų nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai mažmeninės prekybos sektoriuje.

Kviečiame ir Jus dalyvauti EK paskelbtose viešosiose konsultacijose. Konsultacijų laikotarpis – liepos 17–spalio 8 d. Konsultacijų klausimyną galima pildyti internete, jį rasite:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_retail_regulations_2017?surveilanguage=LT