ELO generalinė asamblėja

2017 m. birželio 12-14 d. Estijos sostinėje Taline vyko Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) generalinė asamblėja, kurios metu vyko aktyvios diskusijos dėl BŽŪP ateities ir Estijos pirmininkavimo prioritetų.

Lietuvos organizacijoms ELO asamblėjoje atstovavo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, Lietuvos miško savininkų sąjungos pirmininkas Algis Gaižutis ir  Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė.

Asamblėjos pradžioje buvo išrinktas naujas ELO organizacijos prezidentas – Prancūzijos ūkininkas Pierre-Olivier Drege, turintis ilgametę ES žemės ūkio politikos patirtį, dirbęs rengiant didžiąją 2003 m. BŽŪP reformą.

Vyko aktyvios diskusijos dėl BŽŪP ateities ir apie šiandienos problemas valstybėse narėse. Nemaža dalis ELO narių iš „senųjų“ ES valstybių pasisakė už tai, kad visa aplinkosauginė BŽŪP dalis ateityje koncentruotųsi ne į procesą ir kompensaciją už aukštų standartų laikymąsi, kaip yra dabar, bet į rezultatą, ir išmokos būtų mokamos sutartiniais pagrindais, už pasiektus tam tikrus aplinkosauginius, dirvožemio gerinimo ar bioįvairovės skatinimo rezultatus.

ELO nariai taip pat išreiškė nertimą dėl pernelyg ribojimo augalų apsaugos priemonių naudojimo – ELO nariai pasisakė už leidimo naudoti glifosatus pratęsimą bei prieš draudimą naudoti pesticidus ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse.

Lietuvos atstovai iškėlė Lietuvos ūkininkams svarbius klausimus – tiesioginių išmokų dydžio suvienodinimą ateities BŽŪP, būtinybę skatinti kooperaciją šalyse, kur jos lygis pernelyg žemas.

Antrą renginio dieną vyko susitikimai su antrąjį šių metų pusmetį ES Tarybai pirmininkausiančios Estijos valdžios atstovais – Kaimo reikalų ministru Tarmo Tamm bei Aplinkos ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotoju Marku Lamp. Estijos atstovai pristatė prioritetus žemės ūkio srityje. Estija planuoja daugiausia dirbti šiais klausimais:

– BŽŪP ateitis ir supaprastinimas

– Tvarus ir konkurencingas žemės ūkis – greita reakcija į krizes, ūkininkų padėties maisto grandinėje stiprinimas

– Planuojama aukšto lygio konferencija apie dirvožemį

– Antimikrobinis atsparumas – teisės aktai apie vaistus pašaruose

– Skaitmeninė Europa – kontrolės priemonių efektyvumas, rizikos valdymas, sertifikacija be popierinių dokumentų, skaitmeniniai parašai, e-prekyba

– Augalų sveikata – sėklų reglamentavimo atnaujinimas.