EP: sprendimai dėl BŽŪP bus priimti kitoje kadencijoje

Vasario 19 d. Europos Parlamento koordinatoriai pranešė, jog balsavimas dėl BŽŪŽ reformos žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete įvyks tik balandžio pradžioje, o galutinius sprendimus priims naujosios kadencijos Parlamentas, kuris pradės eiti pareigas birželio mėn.

Diskusijos metu EP nariai teigė, nerealu tikėtis, kad galutiniai kompromisiniai pakeitimai dėl trijų BŽŪP dokumentų būtų parengti iki kovo 6–7 d. Tiksli Komiteto balsavimo data dar nenustatyta, tačiau kalbama apie balandžio 1–2 d., balandžio 3–4 d., arba po savaitės balandžio 8 d., priklausomai nuo salių ir vertėjų užimtumo.

EP narė iš Airijos Mairead McGuinness pasisakė, kad toks delsimas turės įtakos ES žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimui. EP pirmininko pavaduotojas ir daugelis kolegų Parlamento narių anksčiau ragino Komisiją įvesti pereinamojo laikotarpio priemones, kol sprendimai įsigalios.