ES Ministrų Tarybos posėdis

Lapkričio 6 d. Briuselyje vykusiame žemės ūkio ir žuvininkystės sudėties ES Tarybos posėdyje aptarti prekybos klausimai, tvaraus dirvožemio išsaugojimo aktualijos, pesticidų problemos.

Europos Komisija supažindino Tarybą su prekybos derybų su Meksika, Mercosur ir PPO eiga. Ministrai teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimo laisvosios prekybos susitarimų poveikio jautriems žemės ūkio produktams, tokiems kaip jautiena, etanolis ir cukrus. Ministrai paskatino Komisiją aktyviau įtraukti į derybas valstybes nares.

„Prekybos susitarimai yra gyvybiškai svarbūs Europos Sąjungai ir gali padėti mūsų ūkininkams klestėti tarptautiniu mastu. Norime užtikrinti, kad būsimuose susitarimuose būtų tinkamai atsižvelgiama į žemės ūkio sektorių jautrumą, būtų apsaugoti mūsų ūkininkai ir didinamas jų konkurencingumas“ teigė Tarmo Tamm, Estijos Respublikos Kaimo reikalų ministras.

Ministrai taip pat aptarė, kaip išlaikyti dabartinį aukštą žemės ūkio produkcijos lygį, kartu užtikrinant, kad dirvožemis būtų tvariai valdomas. Aptartos galimos strategijos, skirtos apsaugoti vertingus dirvožemius. Ministrai aptarė žemės ūkio paskirties žemės praradimo klausimą, pripažindami, kad sprendimai daugiausia priklausys nuo nacionalinių ypatumų ir turėtų būti skatinamas keitimasis geriausia praktika.

„Tvarus dirvožemio valdymas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant aprūpinimą maistu. Yra būdų, kaip paskatinti tvarų maisto produktų gamybos intensyvinimą, kartu išlaikant dirvožemio kokybę. Tai galima pasiekti, pavyzdžiui, perduodant žinias ir diegiant naujoves. Be to, svarbu didinti informuotumą ir sukurti papildomas paskatas ūkininkams remiant papildomas priemones. Į šiuos aspektus reikėtų atsižvelgti būsimoje BŽŪP“ – sakė Tarmo Tamm.

Komisija pristatė Tarybai savo ataskaitą dėl tausiojo pesticidų naudojimo. Diskusijos metu ministrai pasidalijo idėjomis dėl dabartinių ir būsimų priemonių, padėsiančių pasiekti Europos direktyvos dėl tausiojo pesticidų naudojimo tikslus. „Tausus pesticidų naudojimas yra svarbus mūsų piliečiams. Jie ne tik nori saugaus maisto, bet ir maisto, pagaminto su didžiausia pagarba žmonių sveikatai ir aplinkai. Mes norime pagerinti dabartinę padėtį ir užtikrinti, kad mūsų žmonių sveikata būtų geriau apsaugota visoje ES“ – sakė Tarmo Tamm.

Ministrai taip pat buvo informuoti apie aukščiausio lygio susitikimo dėl vienodos produktų kokybės  ir rugsėjo 21 d. vykusio Višegrado grupės susitikimo rezultatus.