ES parengė priemonių rinkinį, skirtą sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo mobiliųjų programėlių naudojimui

Reaguodamos į koronaviruso pandemiją ES valstybės narės, remiamos Komisijos, parengė ES priemonių rinkinį, skirtą sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo mobiliųjų programėlių naudojimui. Rinkinys parengtas laikantis praėjusią savaitę Komisijos rekomendacijoje nustatyto bendro suderinto požiūrio į laipsnišką izoliavimo priemonių atšaukimą.

Nuo koronaviruso pandemijos protrūkio pradžios valstybės narės, remiamos Komisijos, vertino kovai su krize skirtų skaitmeninių sprendimų veiksmingumą ir saugumo, privatumo bei duomenų apsaugos aspektus. Visiškai ES taisykles atitinkančios ir gerai suderintos sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlės gali būti itin svarbios visais krizės valdymo etapais, ypač atėjus laikui laipsniškai atšaukti socialinių kontaktų ribojimo priemones. Jos gali papildyti esamus apklausa grindžiamus sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo metodus ir padėti nutraukti viruso plitimą. Kartu su minėtu priemonių rinkiniu šiandien taip pat skelbiamos tokių mobiliųjų programėlių duomenų apsaugos gairės.

Džiaugdamasis priimtomis priemonėmis už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pareiškė: „Riboti koronaviruso plitimą skirtos sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlės gali būti naudingos, ypač įgyvendinant valstybių narių išeities iš krizės strategijas. Tačiau griežtos privatumo apsaugos priemonės yra būtina šių programėlių naudojimo – ir kartu jų naudingumo – sąlyga. Nors kovodami su pandemija turėtume būti novatoriški ir kuo optimaliau pasinaudoti technologijomis, išlygų dėl mūsų vertybių ir privatumo reikalavimų nedarysime.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides pridūrė: „Laipsniškai atšaukiant izoliavimo priemones mūsų piliečių apsaugą iš esmės užtikrins skaitmeninės priemonės. Mobiliosios programėlės gali mus perspėti apie pavojų užsikrėsti ir padėti sveikatos priežiūros institucijoms išaiškinti sąlytį turėjusius asmenis, o tai yra itin svarbu siekiant užkirsti kelią viruso plitimui. Vėl atverdami visuomenę turime elgtis apdairiai, kūrybingai ir lanksčiai. Toliau turime lyginti kreivę ir neleisti jai kilti. Be saugių ir reikalavimus atitinkančių skaitmeninių technologijų mūsų strategija nebus veiksminga.“

Bendras požiūris į savanoriškas ir privatumo reikalavimus atitinkančias sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėles

Šiandienos pranešimu pirmą kartą skelbiama apie bendrą ES priemonių rinkinį, kurį, padedant Europos Komisijai, skubiai bendromis pastangomis parengė e. sveikatos tinklas. Jame valstybėms narėms pateikiama praktinių sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo programėlių naudojimo rekomendacijų. Priemonių rinkinyje nustatyti būtinieji šioms programėlėms taikomi reikalavimai:

  • Jos turėtų visiškai atitikti ES duomenų apsaugos ir privatumo taisykles, kaip nurodyta šiandien po konsultacijų su Europos duomenų apsaugos valdyba pateiktose gairėse.
  • Jos turėtų būti naudojamos glaudžiai bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos institucijomis ir būti jų patvirtintos.
  • Jos turėtų būti diegiamos savanoriškai ir panaikinamos, kai tik jų daugiau nebereikia.
  • Jose turėtų būti siekiama panaudoti naujausius privatumo didinimo technologinius sprendimus. Jos greičiausiai bus grindžiamos mažo nuotolio technologija „Bluetooth“ ir nesudarys sąlygų sužinoti žmonių buvimo vietos.
  • Jos turėtų būti grindžiamos nuasmenintais duomenimis, t. y. įspėti tam tikrą laiką arti užkrėsto asmens buvusius žmones ir paraginti juos išsitirti arba izoliuotis, tačiau užsikrėtusių asmenų tapatybės neatskleisti.
  • Jos turėtų būti sąveikios visoje ES, kad piliečiai būtų apsaugoti net ir nuvykę į kitą šalį.
  • Jos turėtų būti grindžiamos priimtomis epidemiologinėmis rekomendacijomis ir jose turėtų būti atsižvelgiama į geriausią su kibernetiniu saugumu ir prieinamumu susijusią patirtį.
  • Jos turėtų būti saugios ir veiksmingos.

Nors mobiliosios programėlės leidžia lengviau, greičiau ir veiksmingiau išaiškinti sąlytį turėjusius asmenis nei tradicinės užsikrėtusių pacientų apklausomis grindžiamos sistemos, tradicinis metodas ir toliau bus taikomas į rizikos grupę patenkantiems piliečiams, kurie išmaniojo telefono gali ir neturėti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus ar neįgaliems asmenims.

Ateityje atnaujinant priemonių rinkinį gali būti parengtas bendras požiūris į kitas funkcijas, visų pirma skirtas informavimui ir simptomų stebėjimui.

Tolesni veiksmai

Priemonių rinkinys parengtas atsižvelgiant į pastarojo meto geriausia patirtį, įgytą naudojant sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo mobiliąsias programėles kovai su krize. Tai dalis vykstančio valstybių narių bendradarbiavimo proceso, kuriuo siekiama per ateinančias savaites ir mėnesius parengti ir patobulinti šią ir kitas praktines priemones. Ši pirmoji priemonių rinkinio redakcija bus papildyta atsižvelgiant į valstybių narių patirtį.

Iki 2020 m. balandžio 30 d. visuomenės sveikatos institucijos įvertins programėlių veiksmingumą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Valstybės narės turėtų iki 2020 m. gegužės 31 d. pateikti savo veiksmų ataskaitą ir sudaryti sąlygas kitoms valstybėms narėms ir Komisijai susipažinti su priemonėmis, kad jos galėtų atlikti tarpusavio vertinimą. Komisija vertins daromą pažangą ir nuo 2020 m. birželio mėn. visu krizės laikotarpiu skelbs periodines ataskaitas, kuriose rekomenduos veiksmus arba laipsniškai atšaukti nebebūtinas priemones.

Video apie programėlės galimybes: https://audiovisual.ec.europa.eu:443/en/video/I-189464?&lg=EN&sublg=lt

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.