ES Vokietijai leidžia palankias sąlygas investicijoms į gyvūnų gerovę kiaulininkystėje

Siekdama pertvarkyti gyvulininkystę, Vokietijos federalinė maisto pramonės ir žemės ūkio ministerija pasiekė reikšmingų rezultatų. Derybose su ES Parlamentu ir ES Komisija Briuselyje buvo susitarta, kad nuo 2023 m. gyvūnų gerovės reikalavimų diegimas tvartuose gali būti finansuojamas iki 80 procentų investicijų sumos, o finansavimo laikotarpio apribojimas bus panaikintas.

ISN (Interessengemeinschaft Schweinehalter Deutschlands (Vokietijos kiaulių augintojų asociacija) pažymi, kad tai svarbus pasiekimas. Aktualu, kad būtų parengtas atitinkamas finansavimo paketas, skirtas tvartuose įdiegti geresnės gyvūnų gerovės sąlygas, kuris būtų tinkamas kiaulių augintojams ir užtikrintų perspektyvas bei saugų planavimą.

Priešistorė

2019 m. Vokietijos federalinė maisto pramonės ir žemės ūkio ministrė Julia Klöckner, siekdama gyvulininkystės sektoriuje užtikrinti gyvūnų gerovę, įsteigė Borcherto komisiją, kuri 2020 m. pavasarį pateikė  pasiūlymus dėl galimų priemonių  įgyvendinimo ir jų finansavimo. Pasiūlymai buvo išnagrinėti kaip galimybių studijos ir poveikio politikai vertinimo dalis. Be kita ko, buvo rekomenduojama koreguoti ES lygmeniu leistiną finansavimo laikotarpį ir maksimalų finansavimo intensyvumą. Derybose su ES Parlamentu ir Komisija Vokietijos federalinė maisto pramonės ir žemės ūkio ministerija pasiekė savo tikslą.

Didesnė parama ir neribotas finansavimo laikotarpis investicijoms į gyvūnų gerovę

Kaip rašoma Vokietijos federalinės maisto pramonės ir žemės ūkio ministerijos pranešime spaudai, gyvūnų savininkai gali tikėtis geresnių finansavimo galimybių ir būtino planavimo saugumo, kai savo tvartus rekonstruoja pagal gyvūnų gerovės reikalavimus. „Derybose dėl bendros Europos žemės ūkio politikos nuo 2023 m. pasiekėme, kad ateityje investicijos į aukštesnius gyvūnų gerovės standartus gali būti finansuojamos iki 80 proc. – anksčiau tai buvo įmanoma tik 40 proc., Mes tai padvigubinome! Be to, finansavimo laikotarpis gyvūnų gerovės priemonėms taikytas ne daugiau kaip septyneri metai, o nuo šiol gali būti taikomas  neribotai! Tai yra esminiai dalykai. Kai ūkininkai pertvarko tvartus geresnei gyvūnų gerovei, jie turi turėti garantiją, kad gaus reikiamą finansavimą – ir ne tik per programinį paramos teikimo laikotarpį. Tokioms investicijoms nepakanka tik ketverių metų. Dabar mes užtikrinome tinkamas sąlygas. Tai mūsų pasiekimas“, – sakė ministrė J. Klöckner.

BŽŪP: Gyvūnų gerovės priemonės yra antrojo ramsčio dalis

Šios dvi priemonės yra bendro Europos žemės ūkio politikos (GAP) antrojo ramsčio dalis, kurią Vokietijoje kuria ir įgyvendina federalinės valstybės. Federacinė vyriausybė dalyvauja rengiant pagrindines antrojo ramsčio priemones, kuriant ir bendrai finansuojant bendrąją užduotį „Žemės ūkio struktūros ir pakrančių apsaugos gerinimas“ (GAK). Federalinė ministerija daro prielaidą, kad būsimas valstybės pagalbos taisyklių koregavimas bus grindžiamas sprendimu, kuris buvo priimtas BŽŪP strateginiame reglamente. Ši sistema būtų taikoma tik nacionaliniu mastu finansuojamoms priemonėms.

Vadovaujantis BŽŪP strateginio plano reglamentu, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas gali būti dar tiksliau paremtas taikant antrojo ramsčio priemones:

– Finansavimo laikotarpis kompensacijoms už aukštesnio lygio paslaugas dabar gali būti skiriamas ilgiau nei septynerius metus. Anksčiau tai nebuvo įmanoma.

–  Siekiant paskatinti investicijas į gyvūnų gerovę, viršutinė paramos intensyvumo riba buvo padidinta iki 80 proc. Tai svarbus žingsnis, kuris padeda ir ūkininkams deramai užtikrinti gyvūnų gerovę.

Vokietijos kiaulių augintojų asociacijos nuomonė:

Nors dar nėra pilnai parengti aukštesni gyvūnų gerovės standartai bei jų finansavimo tvarka, Vokietijos federalinė maisto pramonės ir žemės ūkio ministrė Julija Klöckner derybose Briuselyje pasiekė puikų rezultatą Vokietijos gyvulių laikytojams. Šis tarpinis rezultatas užtikrina galimybę sukurti subsidiją, apskaičiuotą atsižvelgiant į poreikį, trukmę ir subsidijų ribas. Svarbu, kad federalinė vyriausybė dabar pasinaudotų pasiektu rezultatu ir būtų sudarytas tinkamas finansavimo paketas, kuris kiaulininkystės ūkiuose padėtų įdiegti geresnę gyvūnų gerovę, kad parama būtų prieinama kiaulių augintojams ir suteiktų perspektyvą bei galimybę tikslingai planuoti. Tuo pačiu būtų puiku, jei būtų peržiūrėta  statybų (rekonstrukcijos) leidimų išdavimo tvarka.