ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdžio išvados

Kovo 6 d. posėdžiavusi ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryba diskutavo dėl BŽŪP ateities. Daugelis ministrų išsakė poziciją, jog svarbiausia – politikos supaprastinimas, ūkininkų pozicijos maisto grandinėje stiprinimas, nesąžiningų prekybos praktikų išgyvendinimas. Posėdyje dalyvavęs Komisaras Ph. Hogan pabrėžė, kad Komisija dirba būtent ta linkme.

Komisaras teigė, jog derybose dėl BŽŪP ypač svarbus klausimas – biudžeto išlaikymas, ypač Brexit kontekste. Komisaras pabrėžė, kad teks arba mažinti BŽŪP išlaidas, arba ieškoti naujų finansavimo šaltinių. Daugelis ministrų įspėjo, jog paramos mažinti negalima. Tarybai pirmininkaujanti Malta akcentavo stipraus ir patikimo BŽŪP biudžeto poreikį. Copa – Cogeca organizacija pritarė pirmininkaujančiai Maltai, kad reikalinga stipri, bendra ir tinkamai finansuojama BŽŪP, kuri padėtų ūkininkams įveikti šiandienos ir ateities iššūkius.

Ph. Hogan informavo, kad dauguma ministrų siūlė integruoti į BŽŪP ir aplinkosaugos klausimus,  atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą.

Posėdžio metu taip pat aptartas vaisių ir daržovių sektorius: Komisaras Ph. Hogan pasiūlė skirti išskirtinę, tačiau tikslinę paramą sektoriui po 2017 m. liepos. Buvo diskutuota ir dėl draudimo naudoti pesticidus ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse: Ph. Hogan sakė suprantantis, kad šis pasiūlymas yra sudėtingas ir  Europos Parlamento nariai jį dar turi peržiūrėti. Copa – Cogeca pasisakė prieš tokį pasiūlymą, perspėdama, kad tai nėra supaprastinimas.