Europos Audito Rūmų speciali ataskaita

Europos Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą „Naujų vaizdo technologijų naudojimas bendros žemės ūkio politikos stebėjimui: apskritai daroma nuosekli pažanga, bet klimato ir aplinkos stebėjimo srityje ji lėtesnė“, kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narys Phil Wynn Owen.

Europos Komisija skatino naudotis naujomis vaizdo technologijomis vykdant žemės ūkio stebėjimą, tačiau tebėra kliūčių, kurios trukdo jomis naudotis plačiau. Tokios technologijos kaip ES programos „Copernicus“ palydovai „Sentinel“ gali iš esmės pakeisti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) valdymą ir stebėjimą. Vis dėlto, nors pastaraisiais metais ES skatino jomis naudotis vertinant ūkininkams skiriamą tiesioginę paramą už plotą, jų naudojimo pažanga stebint aplinkos ir klimato reikalavimus buvo lėtesnė.

Specialiąją ataskaitą lietuvių kalba rasite ČIAhttp://zur.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ataskaita_LT.pdf

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.