Europos Komisaras Phil Hogan – už teisingesnę paramą Baltijos šalių žemdirbiams

Vasario 9 d. už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisaras Phil Hogan lankėsi bendrame Copa ir Cogeca prezidiumų posėdyje, kur Europos žemdirbių savivaldos atstovams pristatė savo lūkesčius dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų l. e. pareigas pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovė Jovita Motiejūnienė.

Ph. Hogan teigė, jog būtina siekti paprastos ir kartu išmanios bei vieningos BŽŪP. Komisaras pabrėžė ūkininkų svarbą kuriant darbo vietas, užtikrinant kokybišką maistą, švarų vandenį ir orą, kaimo bendruomenių gyvybingumą. „Turime atsižvelgti į praėjusių metų patirtį ir drauge su partneriais sukurti geresnę BŽŪP. Aplankęs daug ES šalių esu įsitikinęs, jog BŽŪP būtina paprastinti“ – kalbėjo Komisaras.

Komisaras pabrėžė, jog ateityje BŽŪP turėtų išlikti 2 ramsčių struktūra, o ypač svarbu – stiprus pirmasis ramstis (tiesioginės išmokos), kuris palaiko ūkininkų pajamų lygį ir yra labai svarbus saugiklis rinkos nestabilumo ar krizių atveju, kai tuo tarpu antras ramstis – lėšos kaimo plėtrai – yra svarbios užtikrinant gyvenimo kokybę kaime.

Kaip svarbią problemą Ph. Hogan iškėlė kartų kaitą žemės ūkyje – būtinybę pritraukti į žemės ūkį jaunimą. „Kartų kaitos užtikrinimas – tai ne tik vidutinio ūkininko amžiaus „nuleidimas“ – įtraukiant jaunimą į žemės ūkį galima tikėtis ir daugiau naujų technologijų, inovatyvaus mąstymo, kurio dabar ypač stinga, nes žemės ūkiui būtina modernizacija ir investicijos“ – kalbėjo Ph. Hogan.

„Didžiuojuosi, jog praėjusias metais sukurtos rekomendacijos dėl maisto grandinės tobulinimo. Kuriame naujas tiesykles dėl nesąžiningų prekybos praktikų suvaldymo. Ligi šiol daug kas kalbėjo apie šias problemas, bet ES lygmeniu dar niekada nebuvo tiek daug padaryta jas sprendžiant.   Įveikėme pirmąją kliūtį – tačiau turime eiti toliau“ – teigė Komisaras.

Komisaras atkreipė dėmesį ir  į rinkų nestabilumo problemą bei rizikos valdymo priemonių poreikį, naujų įrankių sukūrimo būtinybę. Taip pat aptarta naujų rinkų paieška, Komisijos delegacijų darbas derantis dėl patekimo į Kanados, Japonijos, Vidurio ir Tolimųjų Rytų rinkas. „Rytų šalyse auga vidurinioji klasė, kuriai patrauklūs aukštos kokybės ES produktai. Galime pasinaudoti esama pasauline politine situacija – jei JAV prezidentas D. Trumpas pasiryš vykdyti protekcionistinę politiką ir riboti užsienio prekybą – mes galėsime užpildyti rinkoje atsirasiančią spragą“ – kalbėjo Ph. Hogan.

Lietuvos atstovų paklaustas dėl galimybės užtikrinti Baltijos šalių ūkininkams teisingas ir sąžiningas tiesiogines išmokas Ph. Hogan teigė gertai žinantis ir suprantantis problemą. „Išmokų suartėjimas – viena ateinančios BŽŪP reformos sąlygų, tuo ypatingai domiuosi. Esu pasirengęs išklausyti visų pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip to pasiekti. Žinoma, kad nebus lengva, tačiau esame pasirengę ieškoti išeities“ – teigė Komisaras.