Europos Sąjungos Taryba – už sąžiningą maisto tiekimo grandinę

Gruodžio 12 d., vadovaujant pirmininkaujančiai Slovakijai, ES Taryba priėmė išvadas dėl ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje stiprinimo ir kovos su nesąžiningomis prekybos praktikomis.

Taryba pripažino gerai veikiančios maisto tiekimo grandinės svarbą ir pareiškė susirūpinimą dėl ūkininkų pažeidžiamumo šioje srityje, nepaisant įvairių pastangų pagerinti jų padėtį. Išvadose siūlomi sprendimai, kuriuos galėtų įdiegti Komisija ir valstybės narės, kad būtų garantuotas vienodesnis rizikos pasidalijimas visoje tiekimo grandinėje, sustiprintitas sutartinių įsipareigojimų prisiėmimas, padidintas rinkos skaidrumas ir pagerintas rizikos valdymas.

Taryba pabrėžė vienodų sąlygų sudarymo visiems tiekimo grandinės dalyviams, kuris galėtų būti užtikrintas bendra Europos teisės aktų sistema, svarbą. Išvadose Komisija taip pat raginama atlikti poveikio įvertinimą siekiant pasiūlyti ES teisės aktų sistemą arba kitas, ne teisėkūros, priemones nesąžiningų prekybos praktikos problemai spręsti, kuriame būtų paisoma subsidiarumo principo ir apsaugotos gerai veikiančios nacionalinės sistemos.

„Nauja žaidimo taisyklė – sąžiningumas. Kova su nesąžiningomis prekybos praktikomis įžengė į naują erą. Vieningas Tarybos pritarimas reiškia, kad prekybos praktikos bus atidžiai stebimos Europos lygmeniu. Pirmininkaujanti Slovakija visiškai pasiekė tikslą užtikrinti Europos ūkininkams skaidrią ir sąžiningą verslo aplinką,“ – nurodė Slovakijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrė ir Tarybos pirmininkė Gabriela Matečná.

Organizacija Copa-Cogeca džiaugėsi tokiomis išvadomis. Cogeca prezidentas Tomas Magnusson sakė: „Mes palaikome iniciatyvą visos ES lygiu teisiškai spręsti nesąžiningų prekybos praktikų  maisto grandinėje problemą. Ūkininkų pozicija maisto grandinėje labai silpna. Manome, kad nepriimtina tai, kad nesąžiningos praktikos atneša finansinę naudą ir kad neegzistuoja jokių sankcijų pažaboti jų panaudojimui. Vartotojai taip pat nemato žemesnių kainų, kurios yra mokamos gamintojams, naudos”, pridūrė jis.