Europos ūkininkų kongresas Graikijoje

2016 m. spalio 5-6 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas dalyvauja Copa-Cogeca organizuojamame Europos ūkininkų kongrese Graikijoje. Kongreso tema – Europos žemės ūkio galimybės: dinamiškos rinkos ir žalias augimas. Tarp kongreso pranešėjų – Europos Komisaras Phil Hogan, Slovakijos žemės ūkio ministrė Gabriela Matečna, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Czeslaw Siekierski ir kiti sprendimus žemės ūkio sektoriuje priimantys asmenys.

Viena esminių kongreso temų – Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) dabartis ir ateitis. Komisaras Ph. Hogan pabrėžė, kad yra trys BŽŪP esminiai aspektai – ekonominė, aplinkosauginė ir socialinė politika. Taip pat, pasak Komisaro, ypač svarbu, kad ateities BŽŪP reformomis būtų siekiama stiprios, vieningos ir paprastos politikos. „Kartais šiuos aspektus suderinti ypač sunku – žemės ūkio įvairovė skirtingose ES šalyse reikalauja lankstumo, o jei norime turėti politiką, kuri bus ir lanksti, ir vieninga, ji nebus paprasta“ – kalbėjo Ph. Hogan.

Taip pat daug kalbėta apie žemdirbių padėtį maisto grandinėje. Šiuo metu Europos Sąjungos ministrų tarybai pirmininkaujančios Slovakijos žemės ūkio ministrė Gabriela Matečna pabrėžė, jog ūkininkų padėties  gerinimas yra vienas svarbiausių Slovakijos pirmininkavimo prioritetų. Vis daugėja palaikančių ES lygmens teisės akto, kuris spręstų nesąžiningų prekybos praktikų problemą ir leistų taikyti sankcijas už tokių praktikų naudojimą, idėją. Šiuo metu veikia Komisijos darbo grupė, kuri iki metų pabaigos pateiks savo pasiūlymus.