FM siūlomi mokesčių įstatymų pakeitimai, aktualūs ūkininkams

Finansų ministerijoje pristatytas mokestinių pasiūlymų paketas, kuriuo siekiama sukurti paskatas patogesniam mokesčių mokėjimui, taip pat skatinti verslus augti ir investuoti įgyvendinant žaliosios darbotvarkės tikslus bei inovacijų plėtrą, kartu kurti sąžiningesnę ir labiau subalansuotą mokesčių sistemą.

FINANSŲ MINISTERIJOS SIŪLOMI MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI, AKTUALŪS ŪKININKAMS

 

Mokestis Dabar galiojančios nuostatos Siūlomi pakeitimai Įsigaliojimas
GPM

(ūkininkų mokamas nuo veiklos apmokestinamųjų pajamų)

Ūkininkai, kurie nėra PVM mokėtojai ir neprivalo jais įsiregistruoti, atleidžiami nuo GPM mokėjimo.

 

 

 

 

Tiesioginės ir kompensacinės išmokos neapmokestinamos.

Lengvata išsaugojama.

Pastaba: nuo 2024 m. dar daugiau ūkininkų bus atleisti nuo GPM mokėjimo, jeigu bus pritarta PVM įstatymo pakeitimui, pagal kurį   PVM mokėtoju bus privaloma registruotis tik tuomet, kai prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamos   per metus (paskutinius 12 mėnesių) pasiekia 55 000 eur. (šiuo metu 45 000 eur.)

 

Lengvata išsaugojama.

Pajamų mokesčio tarifas yra 15 proc.

 

Ūkininkams ir kitiems individualia veikla užsiimantiems asmenims    siūloma padidinti mokesčio tarifą iki  17 proc. 2025 m. sausio 1 d.
 Ūkininkams ir kitiems individualia veikla užsiimantiems asmenims  siūloma padidinti mokesčio tarifą  iki 20 proc. 2026 m. sausio 1 d.
Skaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš pajamų leidžiama atimti  sumokėtas socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Panaikinama galimybė   iš pajamų  atimti  sumokėtas socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Ūkininkai mokės daugiau, nes bus didesnės apmokestinamos pajamos.

2024 m. sausio 1 d.
Ūkininkai ir kiti individualią veiklą vykdantys asmenys apskaičiuojant  apmokestinamąsias   pajamas turi teisę   leidžiamais atskaitymais   pripažinti  sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (tokiu atveju neprivaloma fiksuoti visų patirtų išlaidų, taip pat neprivaloma  turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų). Siūloma, kad tik gyventojai, kurie nėra PVM mokėtojai galėtų naudotis galimybe dokumentais nefiksuoti išlaidų, o dokumentais nefiksuojamų išlaidų suma mažinama nuo  30  proc. iki 20  proc. pajamų.

Dėl šių pakeitimų ūkininkai GPM mokėtojai iš viso praranda  galimybę nefiksuoti išlaidų, todėl kad  visi ūkininkai GPM mokėtojai yra ir PVM mokėtojais.

 

2024 m. sausio 1 d.
Mokesčio kredito taikymas:

Apskaičiuojant  mokėtiną pajamų mokestį, apmokestinimo lygis reguliuojamas mažinant patį apskaičiuotą GPM, t. y. taikant mokesčio kreditą, kurio dydis apskaičiuojamas pagal įstatymu nustatytas formules.

Taikant mokesčio kreditą apmokestinamosios pajamos, neviršijančios 20 000 eurų per metus, apmokestinamos 5 proc. tarifu.

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 20 000 eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (kai apmokestinamosios pajamos sieks 35 000 eurų per metus).

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 35 000 eurų per metus, bus taikomas 15 proc. tarifas.

Pasikeitus mokesčio kredito taikymo nuostatoms mažesnes pajamas uždirbantys ūkininkai, kurie yra GPM mokėtojai, mokės daugiau.

Taikant mokesčio kreditą apmokestinamosios pajamos, neviršijančios 15 000 eurų per metus, apmokestinamos 5 proc. tarifu.

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 15 000 eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 17 proc. pajamų mokesčio tarifą (17 proc. bus pasiekta, kai apmokestinamosios pajamos sieks 35 000 eurų per metus).

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 35 000 eurų per metus, bus taikomas 17 proc. tarifas.

 

 

Taikant mokesčio kreditą apmokestinamosios pajamos, neviršijančios 10 000 eurų per metus, apmokestinamos 5 proc. tarifu.

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 10 000 eurų per metus, taikomas pajamų mokesčio tarifas didės, kol pasieks nekintantį 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (20 proc. bus pasiekta, kai apmokestinamosios pajamos sieks 35 000 eurų per metus).

Apmokestinant apmokestinamąsias pajamas, viršijančias 35 000 eurų per metus, bus taikomas 20 proc. tarifas.

2025 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 m. sausio 1 d.

 

Nekilnojamojo turto mokestis Mokesčiu neapmokestinamas ūkininkų  nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti).

 

Mokesčio tarifas kitiems ūkio subjektams – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

 

 

Šiuo metu savivaldybių tarybos neturi teisės atidėti mokesčio mokėjimo termino.

 

Naikinama lengvata. Ūkininkų nekilnojamasis turtas   naudojantiems žemės ūkio veiklos pajamoms uždirbti bus apmokestinamas.

 

Fizinių asmenų (tame tarpe ir ūkininkų) nekilnojamasis turtas, naudojamas ūkinei komercinei veiklai, būtų apmokestinamas nuo 0,1 iki 3 proc. mokesčio tarifu nuo turto mokestinės vertės.

 

Savivaldybėms suteikiama teisė spręsti dėl konkretaus mokesčio tarifo dydžio bei dėl mokesčio atidėjimo ne ilgiau kaip 5 metams.

2025 m. sausio 1 d.

 

 

 

2025 m. sausio 1 d.

PVM PVM registravimosi riba yra 45 000 Eur prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamų per  paskutinius 12 mėn. Siūloma didinti privalomą PVM registravimosi ribą iki 55 000 Eur pajamų per paskutinius 12 mėn.

Jeigu bus pritarta PVM įstatymo pakeitimui, nuo 2024 m. dar daugiau ūkininkų bus atleisti nuo GPM mokėjimo,.

2024 m. sausio 1 d.

 

VSD

(Ūkininkų mokama už save ir ūkio partnerius)

Ūkininkai, kurių EDV yra iki 4, yra atleisti nuo VSD įmokų mokėjimo. Lengvata išsaugojama.

 

VSD įmokas mokantys ūkininkai  draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Siūloma, kad ūkininkai (kaip ir kiti individualią veiklą vykdantys subjektai) papildomai būtų draudžiami dar ir nedarbo draudimu. Dabartinis 12,52 proc. įmokų tarifas padidėtų 1,31 proc. (bendras įmokų tarifas būtų 13,83 proc.). Nutraukę veiklą ūkio subjektai įgytų galimybę gauti bedarbio pašalpą. 2024 m. sausio 1 d.
Sodros įmokų ,,lubos“, mokantiems įmokas nuo apmokestinamųjų pajamų – 43 VDU per metus (2023 metais  43 × 1 684,90 Eur=72 450,70 Eur)  Siekiama padidinti Sodros įmokų ,,lubas“ iki 60 VDU per metus.(60 × 1 684,90 =101 094 Eur)

 

Didesnes pajamas gaunantys ūkininkai mokės 3961,37 Eur  daugiau (pagal 2023 m. VDU: (101094 Eur -72450,7 Eur)* 13,83 proc. =3961,37 Eur).

 

2024 m. sausio 1 d.

Mokestinių pasiūlymų prezentacija – čia.