Forumas apie verslo galimybes Rokiškyje

Vasario 13 d. Rokiškyje vyko forumas „Verslo kūrimo ir plėtros galimybės Rokiškio rajone“, kuriame dalyvavo verslininkai, politikai, bendruomenių, seniūnijų atstovai bei planuojantieji imtis verslo, kurie ne tik išklausė pranešimų, bet ir diskutavo apie šalies ir regiono ekonomikos perspektyvas, galimybes,  iššūkius, smulkaus ir vidutinio verslo galimybes Rokiškio rajone.

 

„Forumas į vieną vietą sukvietė tiek viešojo sektoriaus atstovus, tiek verslo lyderius, politikos formuotojus, sprendimų priėmėjus bei visus, besidominčius regionų patrauklumo didinimu, inovacijomis, naujomis galimybėmis, bendradarbiavimo iniciatyvų su užsienio partneriais užmezgimu, regiono verslo galimybėmis. Pilna susirinkusiųjų į forumą salė liudija, kad vietos ir  regiono verslininkai, o taip pat planuojantys verslą ateityje yra aktyvūs ir planuoja veiklas regionuose“, – kalba forume dalyvausi LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Lina Meilutė-Datkūnienė.

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius pabrėžė, kad naujajai Europos Komisijai ateityje svarbūs trys prioritetai: Komisija sieks būti „žalia“, skaitmenizuota, bet tuo pačiu ir žmogiška – būti lydere klimato kaitos politikoje, sieks pasivyti JAV ir Kiniją skaitmenizacijoje ir užtikrinti augančią ekonomiką.

Artimiausiu metu laukia diskusija dėl „Europos žaliojo susitarimo“ ir jo įgyvendinimo per ES bioįvairovės strategiją ir ES miškų strategiją ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginio plano.

Europos Sąjungoje klimato kaitos problemos labai aiškiai apibrėžtas strategijose bei biudžete, kuriame numatyta, kad 25 proc. bendro ES biudžeto bus nukreipta į klimato politiką. Tuo tarpu žemės ūkyje, net  40 proc. visų investicijų vienaip ar kitaip turės būti susietos su klimato tikslais. Jau planuojami nauji taršos mokesčiai. Taigi žemės ūkio ir verslo laukia nauji iššūkiai dėl CO2 emisijų.

 

 

Lietuvos inovacijų centro (LIC) Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas dr. Artūras Jakubavičius savo pranešime diskutavo su auditorija, teiraudamasis, kiek ir kokius aritmetikos veiksmus geriausiai išmokę ir sėkmingai atlieka Lietuvos verslininkai. „Šalies verslininkai puikiai atlieka dauginimo, atimties, sudėties veiksmus, tačiau vis dar neišmoko dalybos veiksmo. Vis dar verslininkai nenori dalintis nei su darbuotoju, nei su valstybe, nei su partneriu, nei su kaimynu. Deja tenka pažymėti, kad regionų perspektyva taip pat išlieka priklausoma nuo dalybos. Kuomet verslininkų pasiteiraujame,  kas yra jų konkurentai ir išgirstame  atsakymą, kad konkurentas yra kaimynas, tai tikrai galime pasakyti, kad, jei ir ateityje savo kaimyną, matysime kaip konkurentą, tai ateities perspektyva aiški – regionai išnyks. Tik bendradarbiaudami, susivieniją ir kooperuodamiesi galime pasiekti rezultatų“, – pabrėžė A.Jakubavičius.

 

NVO Avilys vadovė Monika Juknienė pristatė socialinio verslo galimybes regionuose, pažymėdama, kad socialinio verslo pagalba įmanoma ne tik užtikrinti platesnį viešųjų paslaugų prieinamumą, bet ir  įtraukti asmenis dėl tam tikrų priežasčių iškritusių iš darbo rinkos, ar neturinčių tam tikrų įgūdžių.

Forume dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos banko, Europos Komisijos Lietuvoje atstovai, Lietuvos inovacijų centro, nevyriausybinių organizacijų, projekto „Kurk Lietuvoje“, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei rajono savivaldybės vadovai ir atstovai.

Forumo dalyviai vieningai sutarė, kad būtina kalbėtis, bendradarbiauti, dalintis naujomis idėjomis, ieškoti naujų iniciatyvų ir kurti Rokiškį tokį, į kurį norėtųsi ne tik atvykti, bet ir pasilikti gyventi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.