Garantijų dėka žemės ūkį ir kaimo verslą jau pasiekė beveik 1,5 mlrd. Eur investicijų

2019 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už finansų įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 30,6 mln. Eur paskolų ir lizingo paslaugų suteikė 208 garantijas už 21,8 mln. Eur. Per visą veiklos laikotarpį jau suteikta 920 mln. Eur garantijų už 1,2 mlrd. Eur paskolų, žemės ūkį ir kaimo verslą pasiekė beveik 1,5 mlrd. Eur investicijų.

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įkurtas 1997 metų pabaigoje. Nuo veiklos pradžios žemės ūkiui ir kaimo verslui skatinti jau suteikta 920 mln. Eur garantijų už 1,2 mlrd. Eur finansų įstaigų teikiamų paskolų, lizingo paslaugų. Įgyvendindami tiek investicinius, tiek trumpalaikius projektus, ūkio subjektai kaimo vietovėse jau investavo 985 mln. Eur, dar 475 mln. Eur garantijų suteikta VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai už jos vykdomus intervencinius žemės ūkio produkcijos pirkimus. Iš viso kaimo vietoves jau pasiekė beveik 1,5 mlrd. Eur investicijų.

 

Praėjusiais metais suteiktų garantijų suma išliko panaši

Garantijų teikimo rezultatus lyginant su 2018 m., kai už 32,2 mln. Eur paskolų ir lizingo paslaugų buvo išduotos 223 garantijos už 21,6 mln. Eur., žemdirbiams ir kaimo verslininkams suteikto finansavimo suma su garantija 2019 m. sumažėjo 5 proc., tačiau  garantijų suma šiek tiek didėjo (1 proc.). VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra praėjusiais metais intervencinių žemės ūkio produkcijos pirkimų nevykdė, todėl garantijų šiai įstaigai suteikta nebuvo.

 

Didžiausia paskola su garantija 2019 m. suteikta Šiaulių rajono žemės ūkio kooperatyvui už jam išduotą 1,16 mln. Eur paskolą, skirtą grūdų elevatoriaus gamybinės bazės įkūrimui, mažiausia – Zarasų rajono ūkininkui suteikta 7 tūkst. Eur paskola, skirta sėjamajai įsigyti. Vidutinė paskolos su garantija suma praėjusiais metais siekė 147 tūkst. Eur, garantijos suma – 105 tūkst. Eur. Už finansų įstaigų teikiamas paskolas, kredito linijas ar lizingo paslaugas vidutiniškai buvo suteikiama 71 proc. garantija.

 

Didžiausias pokytis – gyvulininkystės sektoriaus finansavime

Pagrindiniai klientai, besinaudojantys paskolomis su garantija – ūkininkų ūkiai. Jiems praėjusiais metais suteikti 149 kreditai už 18,7 mln. Eur (61 proc. visų paskolų su garantija), Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už juos suteikė 12,9 mln. Eur garantijų. Garantijos taip pat teikiamos įvairiam smulkiajam verslui kaimo vietovėse (22 proc.), kooperatinėms bendrovėms (8 proc.), perdirbimo įmonėms tiek mieste, tiek kaime, bei kitoms žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms. Suteiktos garantijos praėjusiais metais kaimo vietovėse leido sukurti ir išsaugoti virš 1300 darbo vietų.

 

Praėjusiais metais trys ketvirtadaliai paskolų su garantijomis buvo skiriami investicijoms (22 mln. Eur), likusi dalis – apyvartinėms lėšoms papildyti (8,6 mln. Eur). Didžioji dalis lėšų, skirtų investicijoms, buvo panaudota statybai ir rekonstrukcijai (26 proc.), taip pat žemės ūkio technikos ir įrangos įsigijimui (25 proc.) bei gamybinės įrangos įsigijimui (10 proc.). Ūkio subjektai, pristigę lėšų apyvartai, skolinosi trąšoms, sėkloms, kurui ir ar kitam trumpalaikiam turtui įsigyti.

 

Pagal veiklos sritį paskolomis su garantija daugiausiai buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė ir gyvulininkystė, atitinkamai joms skirta 36 proc. ir 35 proc. visų investicijų. Augalininkystės sektoriaus finansavimas, palyginti su 2018 metais, sumažėjo trečdaliu – investuota 11 mln. Eur, tačiau gyvulininkystės sektoriaus – išaugo net 46 proc., investicijos siekė 10,6 mln. Eur. Per visą Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos laikotarpį į tradicines žemės ūkio šakas investuota virš 1 mlrd. Eur, į alternatyvius verslus kaimo vietovėse – 400 mln. Eur, į žuvininkystę – 25 mln. Eur.

 

Daugiausia garantijų suteikiama kredito unijoms

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su daugeliu Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų – tiek bankų, kredito unijų, tiek lizingo bendrovių. Aktyviausiai praėjusiais metais paskolų garantijomis naudojosi kredito unijos – joms iš viso suteikta 119 garantijų už 12 mln. Eur, kredito unijos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui suteikė 16 mln. Eur kreditų. Taip pat aktyviai paskolas su garantijomis teikė Šiaulių bankas (20 proc. visų suteiktų garantijų) bei Luminor bankas (8 proc.).

 

„Artimiausiu metu planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir su piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) paslaugų teikėjais“ – sako R. Globienė. „Galimybė garantijas teikti ir šioms finansų įstaigoms suteikta praėjusių metų pabaigoje, tikimės, kad tai sudarys galimybes žemės ūkio subjektams pagreitinti atsiskaitymus su produkcijos supirkėjais, perdirbėjais.“

 

Dalinis palūkanų kompensavimas mažina skolinimosi kaštus

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijų gavėjams kompensuoja dalį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, taip pat kompensuojama dalis garantinės įmokos, kuri mokama už garantijos suteikimą. 2019 m. ūkio subjektams iš žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 630 tūkst. Eur palūkanų bei 347 tūkst. Eur garantinių įmokų. Palūkanų kompensacija pasinaudojo 269 klientai, garantinės įmokos kompensacija – 80 klientų.

Per visą veiklos laikotarpį jau kompensuota 12,2 mln. Eur finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, taip pat 17,5 mln. Eur garantinių įmokų. Šia valstybės pagalba pasinaudojo 1600 ūkio subjektų, kuriems kompensuota dalis palūkanų, bei 2200 garantinių įmokų kompensacijų gavėjų.

 

Lengvatinės paskolos – galimybė pasiskolinti palankesnėmis sąlygomis

Praėjusių metų pabaigoje startavo nauja finansinė priemonė – paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, pagal kurią žemdirbiai gali pasiskolinti palankesnėmis sąlygomis. Šiai priemonei skirta 2 mln. Eur lėšų, dar 25 proc. paskolos sumos prisideda finansų tarpininkas, teikiantis paskolas. Lengvatines paskolas teikia KREDA grupės kredito unijos – Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Biržų kredito unija, kredito unija „Kupiškėnų taupa“ ir kredito unija „Zanavykų bankelis“.

 

„Žemdirbiams, kaimo verslininkams nuolat siekiame sudaryti galimybes pasiskolinti kuo palankesnėmis sąlygomis,“ – teikia R. Globienė. „Individualios garantijos už finansų įstaigų teikiamas paskolas, lizingo ar faktoringo paslaugas, dalinis palūkanų bei garantinės įmokos kompensavimas, taip pat finansinės priemonės, leidžia ūkio subjektams kurti, vystyti ir plėtoti tiek žemės ūkio, tiek alternatyvią veiklą, kurti ir išsaugoti darbo vietas kaimo vietovėse.“

 

———————————————

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams, kredito unijoms, lizingo bei faktoringo bendrovėms už ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, išduodamas paskolas, lizingo ar faktoringo paslaugas. Finansų įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto finansuojamos sumos grąžinimas. Garantijų gavėjams gali būti taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas už investicines paskolas, lizingo paslaugas, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už paskolas ar faktoringo paslaugas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.