Geriausia investicija į žmogiškąjį kapitalą – socialinis dialogas

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas, įteisinęs lankstesnius darbuotojų ir darbdavių santykius (naujas darbo sutartis ir lankstesnį darbo laiką, mažesnes išeitines išmokas, priemokas darbuotojams už lojalumą, naują atostogų tvarką ir t. t.), tačiau tuo pačiu įnešęs nemažai sumaišties.

Natūralu, nes, keičiantis darbuotojų kartoms, turi keistis ir darbinius santykius numatantys reglamentai – naujoji Y karta yra dinamiškesnė ir ne tokia lojali vienai darbovietei, tad darbdaviai turi į tai atsižvelgti. Darbuotojams atsiradus daugiau galimybių keisti darbo vietą, darbdaviai turi ypatingą dėmesį skirti ne tik talentų pritraukimui, bet ir jų motyvacijai – dialoge tarp darbdavio ir darbuotojo pastaroji tampa vis dažnesniu motyvu.

Siekiant kuo daugiau suinteresuotų asmenų supažindinti su darbo teisės naujovėmis, Lietuvos žemės ūkio rūmai, būdami projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, įgyvendinamo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partneriu, organizuos konferencijas tema „Darbo teisės naujovės: ką būtina žinoti kiekvienam“, kurių metu visus norinčius konsultuos profesionalūs teisininkai.

„Bet kurios šalies ekonomikoje žmonės yra esminis sėkmingos ekonominės veiklos veiksnys, tačiau tam būtinas visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas. Socialinio dialogo stiprinimui užtikrinti būtina plėtoti Europos Sąjungos institucijų, Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų dialogą Europos Sąjungos (ES), nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, nes jo  skatinimas – geriausia investicija į žmogiškąjį kapitalą. Praktika rodo, kad dauguma kasdienių klausimų išnyktų juos iš anksto aptarus kolektyvinėje sutartyje, todėl viešais mokymais skatiname ne tik lanksčiau derinti mūsų šalies darbuotojų ir darbdavių interesus, tačiau ir užmegzti sėkmingą dialogą tarp ES institucijų, Vyriausybės organizacijų bei socialinių partnerių, kad būtų prisiimta bendra atsakomybė už visuomenės gerovę. Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą, šalyje turėsime sklandesnį kolektyvinį bendradarbiavimą, o geroji mūsų šalies praktika bus naudinga ir kitoms ES narėms“, – sako Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis.

Šio įgyvendinamo projekto siekiai – motyvuoti asmenis stiprinti profesinių sąjungų atstovavimą, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse ir kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios skatintų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo.

Žemės ūkio rūmai visose apskrityse (Klaipėdos, Telšių, Tauragės,  Šiaulių, Marijampolės, Kauno, Alytaus, Panevėžio,  Utenos, Vilniaus) organizuos 10 konferencijų tema „Darbo teisės naujovės: ką būtina žinoti kiekvienam“. Konferencijas ves Žemės ūkio rūmų teisininkai. Planuojame, kad konferencijose dalyvaus apie 800 kaimo gyventojų: darbdaviai, profesinių sąjungų, vietos valdžios institucijų atstovai, sprendimų priėmėjai. Pagrindinis konferencijų tikslas – supažindinti kuo daugiau suinteresuotų asmenų su darbo teisės naujovėmis, motyvuoti asmenis stiprinti profesinių sąjungų atstovavimą, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse/kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios skatintų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo, skatinti darbuotojų įtraukimą į įmonės/kooperatyvo valdymą ir bendrą socialinę kolektyvinę atsakomybę.

„Tikimės, jog įgyvendinus projektą jo rezultatai pasitarnaus socialinio dialogo plėtojimui Lietuvoje, taip pat bus naudingi dalinantis gerąja patirtimi su ES šalimis. Lietuvoje ypač svarbu užtikrinti kuo sklandesnį kolektyvinį bendradarbiavimą ir socialinės atsakomybės skatinimą, siekiant darbo sąlygų ir aplinkos gerinimo, didesnės darbuotojų įtraukties į įmonių/kooperatyvų valdymą, didesnės darbdavių atsakomybės rengiant ir įgyvendinant kolektyvinius susitarimus“ – sako l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis.

Projektą kartu su LR valstybine darbo inspekcija įgyvendina 4 socialiniai partneriai – didžiausios darbdavių ir darbuotojų organizacijos, turinčios daugiausiai įtakos pokyčiams socialinės partnerystės srityje: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo, o jam įgyvendinti skirta daugiau nei 1,7 mln. eurų. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. spalio 9 d.