Geriausiai įsitikinti kooperacijos nauda – susipažinti su sėkmingais kooperatyvais

Kaip tinkamai valdyti savo ūkį ir gauti iš jo maksimalų pelną?  Tokie klausimai dažniausiai kyla smulkių ir vidutinių ūkių savininkams. Neretai tam, kad sulauktų finansinės sėkmės, ūkininkui nepakanka tiesiog pasirinkti tinkamiausią žemės ūkio šaką, žinoti ir gebėti taikyti turimas žinias ir gebėjimus, kad efektyviai tvarkytis savo ūkyje. Pelnui įtakos dažnai turi ir pats valdomo ūkio dydis. Šiandien jau vis dažniau girdime ūkininkų diskusijų, kad reikia bendradarbiauti, savo veiklas planuoti ir organizuoti drauge su kitais ūkininkais, apjungti savo žinias ir gebėjimus, taikyti inovacijas. Tam puikiai gali pasitarnauti kooperacija.

„Geriausiai įsitikinti kooperacijos nauda – susipažinti su sėkmingais kooperatyvais. Pastaraisiais metais gerųjų kooperacijos pavyzdžių viešinimu rūpinasi Žemės ūkio rūmai. Man pačiam tenka vadovauti Žemės ūkio rūmuose veikiančiam Kooperacijos veiklos komitetui: rengiame kolektyvinę nuomonę kooperacijos klausimais. Komiteto veikla prisideda prie valstybės politikos tikslų kooperacijos srityje realizavimo, siekio sukurti palankesnį teisinį reglamentavimą realiai veikiantiems žemės ūkio kooperatyvams. Šis komitetas analizuoja, koordinuoja ir vykdo gaunamos informacijos apie kooperaciją sklaidą, rengia LR ŽŪR Prezidiumo, Tarybos, Suvažiavimo nutarimų projektus, sprendžiant kooperacijos problemas. Suprantama, kad būtinas dėmesys visuomenės švietimui, kad kooperatinis judėjimas Lietuvoje įgautų pagreitį, o žemdirbiai ir visuomenė suvoktų kooperacijos naudą ir reikšmę. Todėl labai tikiuosi, kad Žemės ūkio rūmų iniciatyvos ir gerųjų kooperacijos pavyzdžių viešinimas tikrai prisidės prie kooperacijos Lietuvoje plėtros“, – sako Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas.

„Siekiant skatinti kooperaciją įgyvendiname projektą „Atviri kooperatyvai“, kurio tikslas – skatinti kaimo vietovėse gyvenančių asmenų bendruomeniškumą, parodyti vietinei rajono bendruomenei jų vietovėje sėkmingai veikiančius kooperatyvus, supažindinti su vykdoma veikla, veiklos rezultatais, kooperacijos teikiama nauda. Geriausiai motyvuoti per pavyzdžius, kurie gali ne tik supažindinti, bet ir įtraukti – paskatinti realiai veikti. Įgyvendinant projektą savo sėkmingų kooperatyvų duris atvėrė Plungės r. žemės ūkio kooperatinė bendrovė (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ ir jos vadovas Jonas Kuzminskas, Rokiškio rajono kooperatyvai „Rokiškutis“ ir jo vadovas Vytautas Šlikas,  „EKO tikslas“ ir jo vadovas Mindaugas Petkevičius, Šilutės r.  žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pamario pienas“ ir jos direktorė Edita Katutienė. Tai puikūs kooperacijos pavyzdžiai Lietuvoje. Kad kooperatinis judėjimas Lietuvoje įgautų pagreitį, o žemdirbiai ir visuomenė suvoktų kooperacijos naudą ir reikšmę būtina didesnį dėmesį skirti švietimui ir gerųjų pavyzdžių pristatymui“, – mintimis dalinasi projekto vadovė, ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.

Kadangi didžioji dalis kooperatyvų yra smulkūs (72 proc. kooperatyvų, kurių narių skaičius iki 10), kooperacijos lygį šalies mastu rodo ne kooperatyvų skaičius, bet kooperuotų subjektų skaičius. Siekiant pastarąjį didinti būtina numatyti paskatas žemės ūkio subjektams, dalyvaujantiems kooperatinėje veikloje, nes kol už kooperuotą produkciją perdirbėjai moka mažesnę kainą, kooperatyvai neturi įrankių suvaldyti šią situaciją ir neturi galimybių savo nariams mokėti didesnę kainą.

Renginiai finansuoti Žemės ūkio ministerijos, pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, įgyvendinant LR ŽŪR projektą „Atviras kooperatyvas“.