Gerieji KPP pavyzdžiai – užkrečiantys ir įtraukūs

Siekiant užtikrinti gerųjų Kaimo plėtros programos (KPP) pavyzdžių žinomumą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei gerinti KPP vertinimą, Žemės ūkio rūmai inicijavo ne vieną projektą, kurio pagalba buvo siekiame parodyti  geruosius pavyzdžius Lietuvoje ir prisidėti prie KPP priemonių žinomumo didinimo.

Įgyvendinant vieną iš projektų buvo sukurtos video animacijos, kuriose pristatytos KPP priemonės: „Techninė pagalba“, „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, „Bendradarbiavimas“ bei „Ūkio ir verslo plėtra“.

„Aktyvus ne tik ūkininkų, bet ir kaimo verslininkų gerųjų pavyzdžių viešinimas tik dar kartą įrodo, kad kaime gyvena kūrybingi ir verslūs žmonės. Ypač džiugina verslių kaimo žmonių dalyvavimas KPP priemonėse. Tikimės, kad gerieji pavyzdžiai paskatins dar aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, nes bus  įtraukti nauji kaimo plėtros dalyviai į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelktas kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimas bei paskatintos visos  suinteresuotosios šalys įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus“, – sako Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Tautinio paveldo sertifikuotų gaminių ir produktų parduotuvė www.madebylithuanians.com – vienintelė Lietuvoje, kurioje rasite tautinio paveldo meistrų ir kaimo verslininkų produktus ir gaminius APSILANKYKITE

KPP priemonės teikia puikias galimybes ūkio ir verslo plėtrai ĮVERTINKITE

Puikus ūkininkų ir tautinio paveldo meistrų bei kaimo verslininkų bendradarbiavimo pavyzdys PASIDŽIAUKIME

Kviečiame susipažinti su geraisiais KPP pavyzdžiais

Užsienio svečius taip pat galite pakviesti apsilankyti Tautinio paveldo sertifikuotų gaminių ir produktų parduotuvėje. PAKVIESKITE