Glifosato ateitis neaiški

Po spalio 25 d. neįvykusio balsavimo dėl pratęsimo leisti naudoti glifosatą, Europos Komisija siūlo sutrumpinti pratęsimo laiką iki penkerių metų ir naują balsavimą skelbti lapkričio 9 d.

Glifosatas – bendrovės „Monsanto“ gaminamos piktžolių naikinimo priemonės „Roundup“ aktyvioji medžiaga – šiuo metu yra vienas populiariausių herbicidų pasaulyje. Glifosatas tapo aršių diskusijų objektu 2015 m., kai Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra, paskelbė savo išvadą, kad šis chemikalas „veikiausiai“ sukelia vėžį. Pabrėžtina, jog tai nebuvo tyrimais paremtos išvados, bet viešos informacijos apibendrinimas.

2016 m. birželio mėn. ES pratęsė leidimą naudoti glifosatą 18 mėnesių, kol bus atlikti tolesni moksliniai tyrimai. Šis laikino pratęsimo laikotarpis baigiasi 2017 m. gruodžio 15 d., ir nors Europos maisto saugos agentūra (EFSA) pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis, mutageninėmis ar turinčiomis poveikį reprodukcijai savybėmis (šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra), šio chemikalo naudojimas išlieka kontraversiškas. „Greenpeace” aktyvistai reikalauja visiškai uždrausti šį chemikalą Europoje ir spalio 23 d. ES įteikė peticiją, pasirašytą daugiau nei 1,3 milijono žmonių, remiančių tokį žingsnį.

Visuomenės nuomonės ir mokslinių tyrimų takoskyra privedė prie to, kad jau du kartus spalio mėnesį turėjęs vykti balsavimas dėl leidimo naudoti glifosatą pratęsimo Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete neįvyko.

Europos Komisija, siekdama kompromiso šiuo svarbiu klausimu, pasiūlė trumpinti leidimo laiką iki penkerių metų, tačiau Prancūzijos – vienos iš šalių, kurios priešinosi leidimo pratęsimui 10 metų – atstovai teigė esantys pasirengę pratęsti licenciją daugiausia ketveriems metams.

Tuo tarpu ūkininkų grupės tvirtina, kad glifosatas yra saugus produktas, o jo uždraudimas ES ūkininkus pastatytų į nepalankią konkurencinę padėtį.  Copa-Cogeca – ES ūkininkų ir kooperatyvų organizacija – teigia, jog netvirta Komisijos pozicija ir nuolaidos siūlant sumažinti leidimo galiojimo laiką gali pakenkti ES institucijų patikimumui ir kelti grėsmę maisto tiekimui.

Copa-Cogeca generalinis sekretorius Pekka Pesonen sakė, jog organizacija nusivylė tokias pasiūlymais. „Esame labai nusivylę. Glifosato poveikį įvertino ir Europos maisto saugos tarnyba, ir Europos cheminių medžiagų agentūra. Neturėtų būti jokių klausimų dėl pakartotino leidimo jį naudoti ateinančius 15 metų. Tokie svarbūs sprendimai neturėtų būti grindžiami emocijomis ar politika. Jei leidimas nebus atnaujintas visam terminui, kils abejonių dėl visų ES institucijų patikimumo.“

„Ši plačiai naudojama veiklioji medžiaga yra svarbi siekiant pamaitinti augančią pasaulio gyventojų populiaciją ir užtikrinant dirvožemio derlingumo išsaugojimą. Naudojant glifosatą ūkininkams nereikia taip giliai kultivuoti žemės, kas sumažina dirvožemio eroziją, išlaiko derlingumą ir organinius komponentus bei mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Todėl absurdiška, kad pakartotinis leidimas naudoti šią veikliąją medžiagą, dažniausiai naudojamą herbicidą pasaulyje, dabar priklauso nuo emocijų ir politikos.“, – teigė P. Pesonen.