Higieniškos inžinerijos ir dizaino įtaka maisto saugai

Rugsėjo 12 d. Žemės ūkio rūmų konsultantai tobulino kvalifikaciją seminare, kuris vyko Kauno technologijos universitete.

Seminare ekspertai iš užsienio ir Lietuvos išsamiai aptarė higieniškos inžinerijos bei dizaino įtakos maisto saugai, įrengimų higieniškumo užtikrinimo, aptarnavimo  bei kontrolės, įmonės vietos parinkimo bei dizaino, drenažo sistemų saugos užtikrinimo bei kitus klausimus.

Lietuvoje taikomus maisto saugos prioritetus pristatė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovas Jonas Valuta.  VMVT atstovas informavo, jog 2017 m. kovo 15 d.  priimtas naujas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą bei apie iki 2018 metų pradžios planuojamą keisti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarką.

Apie higienišką dizainą, maisto saugą ir žmonių elgseną kalbėjo Makedonijos prof. Vladimir Kakurinov, temą „Higieniška inžinerija ir dizainas: teorija ir praktika“ pristatė atstovas iš Olandijos Huub Lelieveld, ACO Nordic Lietuva atstovė Giedrė Butkienė pristatė higieniškas drenažo sistemas.

Taip pat seminaro metu buvo aptarta higieniška inžinerijos bei dizaino įtaka maisto saugai, įrengimų higienos užtikrinimas, įrengimų aptarnavimas bei kontrolė, įmonės vietos parinkimas bei dizainas, maisto sauga ir žmonių (darbuotojų) elgsena, drenažo sistemų saugos užtikrinimas bei kiti klausimai.