In memoriam Jolantai Kubolienei

2021 m. balandžio 9 d. netekome Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos pirmininkės Jolantos Kubolienės (1967-2021).

Jolanta Kubolienė daug dėmesio skyrė lietuviškų tradicijų, amatų ir kulinarinio paveldo išsaugojimui: organizavo parodas, muges, šviečiamąsias programas vaikams ir suaugusiems. Veikli moteris drąsiai ėmėsi įvairių iniciatyvų tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu.

Sunkią valandą nuoširdžiai užjaučiame vyrą, sūnus, artimuosius ir visus, kam teko pažinoti šią neeilinę šviesią asmenybę.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų bendruomenė