Informacija gyvulių laikytojams, norintiems gauti susietąją paramą už gyvulius

2017 m. balandžio 10 d. prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Paraiškos priimamos iki birželio 6 d. Tačiau daugelis valdų valdytojų, pildydami paraiškas, pamiršta pažymėti, kad prašo susietosios paramos už mėsinis galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas.

Paramos paraiškos gali būti pateiktos savarankiškai, t. y. užpildžius ir patvirtinus elektroninės paraiškos duomenis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje https://paseliai.vic.lt arba kreipiantis į savivaldybės (seniūnijos) darbuotoją, kuris padės užpildyti ir patvirtinti elektroninės paraiškos duomenis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Tačiau būtina nepamiršti arba ir seniūnijos darbuotojams priminti, kad paraiškoje reikia tinkamai užpildyti lentelę „Susietoji parama už gyvulius“.

Visi ūkininkai, kurie deklaruoja pasėlius ir einamais metais turėjo, turi ar planuoja turėti ūkinių gyvulių (galvijų, avių ar ožkų), turi eilutėje „TAIP“  pažymėti (žymima – X), kad prašo išmokos už tam tikros rūšies gyvulius.

Jei valdų valdytojai „varneles“ įrašys eilutėje „NE“, Paraiškų priėmimo informacinė sistema užfiksuos, kad ūkininkas (net jei jo gyvūnai yra registruoti Ūkinių gyvūnų registre ir atitinka išmokų skyrimo kriterijus) atsisako paramos ir negali būti įtrauktas į išmokų gavėjų sąrašus.

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje ūkininkai arba jiems padedantys seniūnijų darbuotojai paraiškas gali tikslinti (jei „varnelės“ neįrašė arba padėjo ne eilutėje „TAIP“) iki liepos 1 d.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija