Informacija kiaulių laikytojams. Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo vietose 

Biologinio saugumo tikslas – užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietas ir kiaulių pašaro ruošimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, transportas, gyvūnai, priemonės, įrankiai, instrumentai ir kiti daiktai ar įrenginiai, kurie gali pernešti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus.

Biologinio saugumo atmintinė dideliems kiaulininkystės ūkiams

Biologinio saugumo atmintinė mažiems kiaulininkystės ūkiams (iki 2 paršavedžių ir 1 kuilys, laikomi ne 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63), su paskutiniais pakeitimais)

Biologinio saugumo atmintinė mažiems kiaulininkystės ūkiams  (iki 10 penimų kiaulių)