Informuoja NMA: pradedama mokėti susietoji parama už gyvulius

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. pradeda mokėti susietąją paramą už 2022 m. laikytus gyvulius.
Pirmąją mokėjimų dieną 20,5 tūkst. ūkininkų planuojama išmokėti 18,8 mln. Eur paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. Iš viso bus išmokėta 24 mln. Eur susietosios paramos, kuri pasieks 23 tūkst. pareiškėjų. Nors pagal teisės aktus išmokų mokėjimo termino pabaiga yra birželio 30 d., NMA susietąją paramą pareiškėjams, kurie atitinka susietosios paramos reikalavimus, planuoja išmokėti iki kovo pabaigos. Primenama, jog susietoji parama už gyvulius yra mokama ūkininkams, nepertraukiamai išlaikiusiems gyvulius ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų ir įvykdžiusiems susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių reikalavimus. Gyvuliai turėjo būti suženklinti ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d.

***

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-45 patvirtinti 2022 m. susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką DYDŽIAI:

Išmoka už mėsinį galviją

Mėsinių galvijų skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsinius galvijus

2022 m., Eur

 

Išmoka už mėsinį galviją, Eur

 

161 135 16 131 274 99,91

 

Išmoka už mėsinę avį

Mėsinių avių skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsines avis 2022 m., Eur

 

Išmoka už mėsinę avį, Eur

 

159 397 2 419 691 15,15

 

Išmoka už pieninės veislės bulių

Pieninių veislių bulių skaičius, vnt. Susietoji parama už pieninių veislių bulius 2022 m., Eur

 

Išmoka už pieninės veislės bulių, Eur

 

47 536 5 377 091 112,89

 

Išmoka už pieninę ožką

Pieninių ožkų skaičius, vnt. Susietoji parama už pienines ožkas 2022 m., Eur

 

Išmoka už pieninę ožką, Eur

 

9 553 268 855 28,09