Investicijos į kaimą ateina su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija

Kelmės rajono ūkininkas Arūnas Baltrušaitis, daugiau kaip 20 metų vystantis pienininkystės ūkį, ieškodamas finansavimo savo ūkio plėtrai, susidūrė su užstato trūkumu. Kelmės kredito unija, pasinaudodama valstybės garantija, kurią teikia UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, finansavo projektą, o tai ūkininkui leido išsaugoti darbo vietas, investuoti į modernią ir aplinką tausojančią įrangą bei pastatus.

 

Ūkininkas Arūnas Baltrušaitis savo verslu užsiima jau nuo 1998 metų. Visą ūkininkavimo laikotarpį ūkininko vystoma veiklos kryptis – gyvulininkystės (pieno) produkcijos gamyba. Savo veiklą ūkininkas pradėjo nuo kelių hektarų ir tikslingai vystant verslą išsiplėtė iki 153 ha, iš kurių 115 ha ūkininkui priklauso nuosavybės teise. Grūdinės kultūros ūkyje auginamos tik pašarams ir tik labai nedidelė dalis jų kartais parduodama. Ūkyje auginami žoliniai pašarai ir kukurūzai silosui, šiuo metu laikomos 73 melžiamos karvės, kurį planuojama padidinti iki 140.

 

Ūkininkas jau sėkmingai įgyvendino kelis projektus su ES parama. Šiuo metu įgyvendinamas dar vienas projektas, finansuojamas ES paramos lėšomis, kuris skirtas inovatyvios, aplinką tausojančios, ūkiui reikalingos įrangos bei gamybinių pastatų – naujo melžiamų karvių tvarto (karvidės) statybai, melžiamų karvių tvarto technologinės įrangos bei automatizuotos melžimo įrangos įsigijimui. Minėto projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos. Ūkininkas jau eilę metų kartu su Kelmės kredito unija, kuri šiemet mini savo veiklos 20-ąsias metines, planuoja ūkio investicijas.

 

Tačiau sėkmingam projekto įgyvendinimui prireikė ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kuri buvo suteikta Kelmės kredito unijai už ūkininko imamą investicinę paskolą. Kaip teigia Kelmės kredito unijos paskolų-pardavimų vadybininkė Laura Vaitiekūnienė, be garantijos ūkininkui būtų sudėtinga pasiskolinti iš kredito įstaigų. Investicijos ūkyje būtinos, nes ūkyje esantis ūkinis pastatas ir melžimo įranga tapo nebepajėgi atlikti darbų pagal didėjančias gamybos apimtis ir didėjantį melžiamų karvių skaičių.

 

Diegiant inovacijas, investuojant į modernią, aplinką tausojančią techniką ir įrangą bus sustiprintas ir išplėtotas specializuotas gyvulininkystės (pienininkystės) ūkis. Jis taps konkurencingu tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Vystomas žemės ūkio verslas ir jo plėtra užtikrins geras sąlygas gyvenimui kaime, ūkininkas uždirbs pakankamai pajamų ir taip užtikrins tinkamą pragyvenimo lygį sau ir savo šeimai.

Nuotraukoje: A. Baltrušaičio ūkyje jau stovi su ES parama įrengti grūdų saugojimo bokštai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.