Ir mokytojai mokosi

2018 m. lapkričio 19-23 dienomis UAB „DOJUS agro“ įmonėje vyksta Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas” Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014 mokymai pagal programą “Žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų mokymas”.

Mokymuose dalyvauja 18 profesijos mokytojų iš 10 profesinio mokymo įstaigų: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Virgilijus Jankauskas; Joniškio žemės ūkio mokyklos Adolfas Pališaitis ir Deividas Rimkus; Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus Alvydas Šimanskas, Povilas Kairys ir  Edvardas Belevičius; Plungės technologijų ir verslo mokyklos Antanas Gedgaudas ir Rimantas Petreikis; Panevėžio profesinio rengimo  centro Romualdas Kavaliūnas, Petras Razma ir Vidas Masiulis; Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos Algirdas Astašauskas; Zarasų žemės ūkio mokyklos Vytautas Kruopis;  Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Antanas Gelažauskas; Aukštadvario žemės ūkio mokyklos Gediminas Pociūnas ir Jonas Umivalnikas; Vilkijos žemės ūkio mokyklos Egidijus Saltonas.

Projekto tikslas – tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 “Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra”

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė truks nuo 80 iki 280 val.