IR MOKYTOJAI MOKOSI

2019 m. vasario 18-22 dienomis vyksta Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas” mokymai pagal 4 programas: „Žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų tobulinimas”, „Gyvulininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“, „Augalininkystės ir sodininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ bei „Dekoratyvinio apželdinimo technologinių kompetencijų tobulinimas“.

Kompetencijas tobulina profesijos mokytojai iš Lietuvos profesinio mokymo įstaigų: Ukmergės technologijų ir verslo, Joniškio žemės ūkio, Marijampolės profesinio rengimo  centro, Plungės technologijų ir verslo, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo  centro, Smalininkų technologijų ir verslo,  Zarasų žemės ūkio, Vilniaus automechanikos ir verslo, Aukštadvario žemės ūkio, Vilkijos žemės ūkio, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų, Alantos technologijų ir verslo mokyklų.

Projekto tikslas – patobulinti 45 profesijos mokytojų technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose – Alantos technologijų ir verslo mokykloje, Joniškio žemės ūkio mokykloje, Marijampolės profesinio rengimo centre, Plungės technologijų ir verslo mokykloje, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, Šilutės profesinio mokymo centre ir pažangiose žemės ūkio ir maisto įmonėse.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra”.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė truks nuo 80 iki 280 val.

Šią savaitę profesijos mokytojai tobulins kompetencijas šiose įmonėse: AB „Lytagra“, UAB „Floralita dizainas“, UAB „Sadera“, AUGA grupės įmonėse „AUGA Grūduva“, „AUGA Smilgiai“, „AUGA Žadžiūnai“, UAB „Litgenas“, UAB „Dembavos medelynas“, S. Petkaus įmonė „PETKUS“, UAB „Agrošiltnamiai“, Utenos regioniniame profesinio rengimo centre.

            

Nuotraukose: mokymus profesijos mokytojams veda UAB „Sadera” atstovas.

Nuotraukose: S. Petkaus įmonėje „PETKUS“, įsiūrusioje Kaišiadorių r.

Nuotraukose: Profesijos mokytojai įmonėje AB „Lytagra”.

Nuotraukose: Profesijos mokytojų mokymas UAB „Floralita dizainas”.

Nuotraukose: Profesijos mokytojų mokymai UAB „Litgenas”.

Nuotraukose: Profesijos mokytojų mokymas UAB „AUGA Grūduva”.