Išrinktas naujas Skuodo rajono Žemdirbių asociacijos pirmininkas

Vasario 17 d. Skuodo rajono žemdirbių asociacija visuotiniame susirinkime išrinko naują pirmininką – Skuodo rajone ūkininkaujantį jauną ūkininką Roką Razmą.

„Šiuo metu Skuodo rajono žemdirbių asociacija vienija tik 25 narius. Todėl mano, kaip naujo pirmininko vienas pagrindinių veiklos tikslų – pritraukti į asociacijos veiklą kuo daugiau narių, aktyvinti  rajono jaunimą. Taip pat būtina įvairinti asociacijos veiklą, suteikti nariams mokymosi galimybių, pasiūlant edukacines programas, konsultacijas, seminarus, išvykas į užsienio šalių ūkius, parodas, bendradarbiaujant ne tik su šalies, bet ir su užsienio partneriais“ – dalinosi perspektyviniais planais naujasis Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Rokas Razma.

Rokas Razma yra baigęs Aleksandro Stulginskio universitetą, kuriame įgijo mechanikos inžinieriaus specialybę. Šiuo metu Rokas Razma verčiasi mėsinių galvijų auginimu, turi 180 ha ūkį, kurį ateityje planuoja plėsti.  Jaunasis ūkininkas domisi inovatyviais ūkininkavimo metodais. Jo ūkyje atliekami mikroklimato gerinimo galvijams tyrimai, naudojant modernią eksperimentinę įrangą.