Įvyko Copa-Cogeca prezidiumo posėdis

Birželio 15 d. Briuselyje vyko COPA-COGECA prezidiumo posėdis, kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis. Posėdyje buvo aptarta dabartinė žemės ūkio rinkos situacija bei vykstančios Europos Sąjungos prekybos derybos su kitomis pasaulio šalimis: Brazilija, Kinija, Kanada, Amerika. 

Buvo diskutuota ir apie Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES poveikį šalims narėms, svarstyti įvairūs jos pasitraukimo scenarijai ir galimi padariniai: sienų apsauga, kas ypač aktualu Šiaurės Airijos regionui, importo bei eksporto galima situacija bei prognozės, susitarimai dėl prekybinių mainų. Didžioji Britanija yra viena iš didžiausių bendro ES biudžeto šalių donorių, todėl jai pasitraukus susidarys biudžeto deficitas. Tačiau sekant pastaruosius politinius įvykius ES šalys narės tikisi, kad Didžiosios Britanijos pasitraukimas nebus drastiškas ir ryšiai su ES šalimis nebus nutraukti visiškai.

Prezidiume aptarta Bendroji žemės ūkio politika, išreikštas nerimas, dėl finansavimo dydžio įvairioms žemės ūkio sritims bei pranešta, kad galutines išvadas COPA-COGECA turėtų pateikti 2018 m. vasarį, nors ankstesniuose posėdžiuose buvo planuota pateikti išvadas dar šių metų lapkritį.

Buvo kalbėta ir apie gyvūnų gerovės reikalavimų laikymosi svarbą šalyse narėse, visuomenės sąmoningumą bei skatinimą laikytis ES direktyvų, liečiančių gyvūnų gerovės, veterinarijos ir aplinkosaugos reikalavimų. Augalų apsaugos produktų aptarime buvo pristatyta, kad herbicido glifosato naudojimas ES šalyse pratęstas dar 15 metų, nes pagal Europos maisto saugumo tarnybos ir Europos chemikalų tarnybos atliktus tyrimus nerasta, kad jis keltų pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai. Taip pat bus išleista COPA-COGECA receptų knygelė, kurioje bus įvairūs receptai iš visų ES šalių.

Nuomonėmis keitėsi bei aktyviose diskusijose dalyvavo ir N. Notaro – Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Aplinkos apsaugos padalinio vadovas, kuris pristatė veiksmų planą gamtai, ekonomikai ir žmonėms bei G. Oettinger – Europos Komisijos biudžeto ir žmogiškųjų išteklių Komisaras, kuris aptarė būsimą daugiametį ES biudžetą.