Įvyko pirmasis Kaimo reikalų komiteto posėdis

Birželio 29 d. įvyko pirmasis Kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo: Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos vadovas Julius Grašys, Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė, Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis.

Posėdžiui pirmininkavęs Arūnas Svitojus supažindino su Kaimo reikalų komiteto (toliau – Komiteto) pagrindiniais tikslais ir pažymėjo, kad Komiteto steigėjai yra 6 Žemės ūkio rūmų organizacijos: Lietuvos daržovių augintojų asociacija, Lietuvos ūkininkių draugija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Baltijos labdaros fondas, Joniškio vietos veiklos grupė ir Biržų rajono žemdirbių asociacija. Ateityje numatoma pakviesti visas Žemės ūkio rūmų organizacijas įsijungti į Komiteto veiklą.

Svarstant Komiteto veiklos nuostatus diskusijoje aktyviai dalyvavo Vytautas Buivydas, pažymėjęs, kad būtina stiprinti jaunimo veiklumą ir visuomeniškumą kaime, skatinti jaunus žmones kurti darbo vietas kaime ir užsiimti ūkininkavimu, nes šiuo metu kaime ūkininkauja tik 17 proc. jaunų žmonių. „Būtina skatinti kooperaciją kaime, vykdant švietėjišką veiklą ir rodant geruosius pavyzdžius bei kooperacijos privalumus” – kalbėjo V.Buivydas.

Virginija Žliobienė pasiūlė į Komiteto veiklos nuostatus įtraukti verslumo kaime skatinimą ir jaunimo įtrauktį į visuomeninių organizacijų veiklą. „Verslumas ir jaunimas – šiandienos kaimo didžiausi prioritetai” – sakė Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė V. Žliobienė.

Komiteto nariai pritarė pagrindiniams Komiteto veiklos nuostatams ir nutarė artimiausiu metu kreiptis į Žemės ūkio rūmų tarybą dėl nuostatų patvirtinimo.

Komiteto nariai taip pat aptarė Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo mechanizmo spragas. Kaip informavo Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus „Dėl neteisingai paruoštų deklaravimo dokumentų ūkininkai praranda apie 200 mln. eurų. Deklaravimo taisyklės nuolat keičiamos, pasigendama stabilumo ir aiškumo, šalies reikalavimai ne visada atitinka Europos Tarybos reglamentams”.

Komiteto nariai vienbalsiai nutarė kreiptis į Žemės ūkio rūmų tarybą su konkrečiais pasiūlymais dėl Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo mechanizmo tobulinimo.

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”Kaimo_reikalai_06″]