Įvyko Veislininkystės komiteto posėdis

Balandžio 21 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto posėdis, kuriame aptarti 4 klausimai: dėl situacijos valstybinių įmonių privatizavimo procesų; dėl ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo ir rėmimo programos 2016-2020 m. tikslinimo; dėl pagalbos veislininkystei taisyklių numatytų tinkamų finansuoti išlaidų, pagalbos dydžio ir intensyvumo tikslinimo; dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 ,,Dėl Lietuvos Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Posėdyje dalyvavęs Žemės ūkio viceministras Darius Remeika pažymėjo, kad veislininkystės sistemą būtina tobulinti, efektyvinti atsižvelgiant į asociacijų – pripažintų veislininkystės institucijų siūlymus.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė Virginija Žostautienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjas Vaidotas Prusevičius, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Arūnas Jurgaitis, Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo direktoriaus pavaduotojas Arūnas Šileika.

Posėdžiui pirmininkavęs Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas džiaugėsi konstruktyviu komiteto darbu ir komiteto narių akyviai teikiamais siūlymais dėl veislininkystės sistemos tobulinimo.