Įvyko Veislininkystės komiteto posėdis

Gruodžio 1 d. įvyko ŽŪR Veislininkystės komiteto posėdis. Komiteto pirmininkas Edvardas Gedgaudas supažindino su darbotvarke, pagal kurią numatoma aptarti 3 klausimus: 1. Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių 2017 m. tobulinimo, 2. Dėl darbo grupės formavimo Žemės ūkio ministerijoje probleminiams veislininkystės klausimams spręsti, 3. Dėl nepriklausomų narių atrankos į 6 veislininkystės srities akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos direktorius Arūnas Jurgaitis ir  Galvijininkystės skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė – Tumelienė.

Svarstant klausimą dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių 2017 m. tobulinimo, visi Veislininkystės komiteto nariai pripažino, kad Taisykles būtina tobulinti, stabdant dabartinį Taisyklių variantą ir peržiūrėti Taisykles iš esmės.

„Žemės ūkio ministerija neskiria tinkamo dėmesio veislininkystei, nors privalo sudaryti asociacijoms, vykdančioms veislininkystę sąlygas augti ir tobulinti darbo kokybę. Dar niekas pasaulyje neišrado efektyvesnio būdo vystyti veislininkystę, kaip įtraukiant į šį darbą savivaldos organizacijas – asociacijas. Gaila, kad lig šiol Žemės ministerija to nesuprato“ – kalbėjo laikinai einantis Rūmų pirmininko pareigas Sigitas Dimaitis.

Edvardas Gedgaudas pažymėjo, kad situacija turėtų keistis, nes būsimasis ministras Bronius Markauskas turi kitokį požiūrį į veislininkystės sistemą. „Todėl viltis, kad situacija keisis yra, tik Veislininkystės komitetas turi būti aktyvus teikiant pastabas, siūlymus ŽŪM“ – kalbėjo E. Gedgaudas.

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos Galvijininkystės skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė – Tumelienė taip pat pažymėjo, kad turi pastabų dėl Taisyklių, kurias reikia atsakingai peržiūrėti ir tobulinti. „Bet tai yra atsakingas ir užimantis daug laiko darbas, būtinas atsakingas požiūris” – pažymėjo D.Laureckaitė – Tumelienė.

Komiteto pirmininkas E.Gedgaudas priminė nariams, kad ŽŪM yra sudaryta darbo grupė probleminiams veislininkystės klausimams spręsti. „Šią grupę būtina papildyti atstovais iš asociacijų, todėl Komitete reikia apsvarstyti kandidatūras ir teikti siūlymą, kad būtų įtraukti savivaldos atstovai į ŽŪM darbo grupę“ – kalbėjo E. Gedgaudas.

E. Gedagaudas informavo, kad ŽŪM prašo pateikti nuo asociacijų kandidatus į 6 veislininkystės srities akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybas. Komiteto nariai į valdybas pasiūlė: Kęstutį Saikevičių į UAB „Lietuvos žirgynas“, Laurą Miceikienę į UAB „Šilutės veislininkystė, Viktoriją Švedienę į AB „Lietuvos veislininkystė“, Algį Baravyką į AB „Kiaulių veislininkystė“, Tomą Raudonių į UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, Žilviną Augustinavičių į „UAB „Šeduvos avininkystė“.

Dėl visų siūlymų, Taisyklių ir delegatų į valdybas bei naujų narių į darbo grupes siūlymų Komiteto nariai nutarė kreiptis į ŽŪM raštiškai.

[Best_Wordpress_Gallery id=”79″ gal_title=”2016_12_1″]