JANĖS, JONĖS, JANINOS IR JONAI!

Nuoširdžiai sveikiname gražiausios vasaros šventės – Joninių proga!

Teprisipildo Jūsų siela stiprybės, džiaugsmo ir ištvermės visiems ateinantiems metams.

Su geriausiais linkėjimais – Žemės ūkio rūmų bendruomenė