Jaunieji ūkininkai – svarbi BŽŪP dalis

Vienas iš būsimos 2021–2027 m. BŽŪP tikslų – pritraukti jaunų ūkininkų ir lengvinti verslo plėtrą kaimo vietovėse. ES BŽŪP planuose numatyta, kad jaunieji ūkininkai galės naudotis įvairiomis priemonėmis – kai kurios jų bus privalomos, kitos – savanoriškos. Valstybės narės turės numatyti ne mažiau kaip 2 % joms skirtų lėšų tiesioginėms išmokoms būtent pradedantiems jauniesiems ūkininkams remti. Tokia parama turės būti teikiama arba kaip papildoma išmoka prie pagrindinių pajamų rėmimo, arba kaip steigimosi paramos dotacijos. Šalys gali skirti ir didesnes sumas jauniesiems ūkininkams skatinti, jeigu jos nustato, kad yra toks konkretus poreikis.  Kiekvienos šalies BŽŪP strateginiame plane turės būti pateikta jaunųjų ūkininkų pritraukimo ir rėmimo strategija, taip pat nurodyta, kaip nacionalinė ir ES skiriama parama gali būti naudojama nuosekliau ir veiksmingiau. Kaimo plėtrai skiriamas lėšas galima naudoti remiant programas, kuriomis siekiama pagerinti galimybes naudotis žeme ir ją perleisti, nes tokių galimybių stoka paprastai yra didelė kliūtis pradedantiems jauniesiems ūkininkams.  Jaunieji ūkininkai ir toliau naudosis investicijų parama ir kaimo plėtros lėšomis remiamu žinių perdavimu ir mokymu. Valstybėms narėms bus leidžiama nustatyti finansines priemones, kuriomis būtų remiamas jaunųjų ūkininkų apyvartinis kapitalas, nes jiems dažnai būna labai sunku gauti lėšų, kadangi pradiniu etapu reikia daug investicijų, o ūkio nešamas pelnas – mažas. Komisija taip pat stiprins bendradarbiavimą su Europos investicijų banku, visų pirma pasitelkę platformą FI-COMPASS, kad jaunieji ūkininkai galėtų mokytis iš patirties ir konkrečių programų geriausios praktikos pavyzdžių.

„Deja, Lietuvoje jaunųjų ūkininkų ir apskritai ūkininkų skaičius kasmet mažėja – ši tendencija mums, jauniesiems ūkininkams, kelia nerimą. Todėl Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) inicijuoja tarptautinę konferenciją, kurioje tikiuosi aktyviai diskutuosime su užsienio šalių jaunaisiais ūkininkais. LJŪJS – organizacija puikiai ginanti jaunų, smulkių ūkininkų interesus. Džiugina aktyvus LJŪJS vadovas Vytautas Buivydas, kuris yra ir LR ŽŪR vicepirmininkas. O mūsų organizacija yra LR ŽŪR ir CEJA (Europos jaunųjų ūkininkų tarybos) narė, bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, diskutuojame aktualiais klausimais su Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovais ir atstovais. Siekiant išlaikyti jaunus žmones kaime, turime būti iniciatyvūs ir vieningi: turime ne tik kritikuoti, bet ir teikti racionalius siūlymus valdžios institucijoms“, – dalinasi mintimis Kelmės rajono LJŪJS narys Tautvilas Putvis.

 

„Jaunų žmonių kaime drastiškai mažėja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, todėl mūsų organizacija inicijuoja tarptautinę konferenciją „Kaimo plėtros programos priemonių reikšmė kartų kaitai“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“, kurios tikslas –  drauge su ES šalių jaunųjų ūkininkų organizacijų lyderiais identifikuoti didžiausias kartų kaitos kaime problemas pasiūlyti  konkrečius problemų sprendimo būdus, pateikti siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo perspektyvoje, spręsti problemas drauge su CEJA“, – kalba LJŪJS pirmininkas Vytautas Buivydas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.