Jaunimas rūpinasi kaimo ateitimi

Briuselyje vykstančiame CEJA (Europos jaunųjų ūkininkų taryba)  posėdyje Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai atstovauja Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) vicepirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė ir organizacijos narė – smulkaus ūkio savininkė Rasa Romanenko.

LJŪJS atstovės išsakė savo poziciją dėl BŽŪP. „Mūsų pozicija, atsižvelgiant į tuštėjančius kaimus, kuomet ypač mažėja jaunųjų ūkininkų ir vis daugiau kalbama tik apie aplinkosaugines priemones ūkininkams yra gana tvirta – visų pirma turi būti užtikrintas finansinis saugumas sulig kiekvienu atsirandančiu nauju reikalavimu. Įvairios finansinės priemonės ir tiesioginių išmokų vidurkio augimas galėtų tai užtikrinti”, – sako LJŪJS vicepirmininkė Lina Meilutė – Datkūnienė.

***

Šiais metais CEJA švenčia veiklos 60-metį, nes buvo įkurta dar 1958 m. Romoje, Italijoje. Organizacija buvo įsteigta siekiant apvienyti kuo daugiau Europos šalių jaunųjų ūkininkų, kad vieningai atstovauti savo interesams ir dalyvauti įvairaus lygmes ES organizacijose.

CEJA yra nepolitinė organizacija, o jos pagrindiniai tikslai – bendradarbiavimas su kitų ES šalių jaunaisiais ūkininkais, Pasaulio ūkininkų organizacija, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijomis.

CEJA siekia padėti naujai pradedantiems ūkininkauti jauniems žmonėms, vykdo šviečiamąją, informavimo bei konsultavimo veiklą.


CEJA veikia kaip jaunų ūkininkų ir Europos sprendimus priimančių asmenų mainų ir dialogo forumas. Vienas svarbiausių CEJA užduočių – paaiškinti BŽŪP ir parodyti, kaip BŽŪP padeda jauniems ūkininkams valdyti struktūrinius pokyčius Europos žemės ūkio sektoriuje.