Jaunųjų ūkininkų susitikimas su ministru

Kilus daug klausimų ir diskusijų dėl daugiamečių pievų atkūrimo Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) nariai ir jų vadovas Vytautas Buivydas susitiko su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku.

„Daugiamečių pievų atkūrimas kelia daugiausia rūpesčių jauniesiems ūkininkams, kurie ūkius perėmė iš tėvų, anksčiau užsiėmusių gyvulininkyste, ir priėmė įsipareigojimus naujai kurti augalininkystės ūkius. Šie ūkiai gali patirti sunkumų vystyti gamybą, o gautą paramą gali tekti grąžinti. Susitikime ministrui pasiūlėme reikiamą atkurti pievų plotą solidariai padalyti visiems ūkininkams, o tolesnį daugiamečių pievų išsaugojimą skatinti parama, kad ūkininkai būtų suinteresuoti jas išlaikyti. Ministras K.Navickas mums padėkojo už konstruktyvius pasiūlymus, todėl tikimės, kad į juos bus atsižvelgta ir sulauksime palankių ūkininkams sprendimų“, – pažymėjo LJŪJS vadovas V. Buivydas.

Jaunieji ūkininkai taip pat pasiūlė inventorizuoti vandens telkinių pakrančių, melioracijos kanalų apsaugos zonas, kurios galėtų būti įtrauktos į atkuriamų daugiamečių pievų plotus. Tiesa, šie plotai turėjo būti deklaruojami.

Priminsime, kad Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai išsaugoti pievas ir šio įsipareigojimo nesilaikė – daugiamečių ganyklų ir pievų plotai, palyginti su 2012 metais, sumažėjo daugiau nei 5 proc.  2015 m. buvo deklaruotas 647 250,78 ha daugiamečių ganyklų ir pievų plotas, kuris sumažėjo 74 348,40 ha (daugiau nei 11 proc.) iki 572 902,41 ha 2021 metais.

Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio ministerija planuoja keisti daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu ir jame nustatyti, kas ir kokius pievų plotus turės atkurti bei kokios finansinės sankcijos bus taikomos. Taip pat numatoma, kad atkuriant suartas pievas bus taikomas proporcingumo principas – visi, per paskutiniuosius dvejus metus išarę pievas, turėtų atkurti nustatytą procentinę jų dalį.

Pievų santykis yra nuolat kontroliuojamas ir kasmet kinta. Kiekvienais metais prieš deklaravimo pradžią yra primenama, kad pievų plotus reikia išlaikyti ir kad gali atsirasti prievolė atkurti suartus pievų plotus. Pievų plotai mažėjo kasmet nuo 2018 m. ir 2021 m. viršijo leistiną ribą.

Daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudotas viešiesiems tikslams, taip pat tais atvejais, kai visi deklaruoti plotai yra sertifikuoti ekologinei gamybai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos iki gruodžio 31 d. įvertins galimas išimtis, apskaičiuos ir asmeniškai informuos tuos pareiškėjus, kuriems atsiranda prievolė atkurti pievų plotus, konkrečiai nurodydama, kiek ha pievos ūkininkas privalės atkurti iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Pievą atkurti bus galima tame pačiame arba kitame plote.