JAV parengta importuojamo maisto strategija

Vasario 25 d. JAV Maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) išplatino informaciją apie parengtą „Importuojamo maisto saugos strategiją” – “FDA Strategy for the Safety of Imported Food”.

Akcentuojama, jog JAV importuoja apie 15 proc. viso maisto tiekimo iš daugiau nei 200 šalių (iš 125,000 tarptautinių įmonių ar ūkių).  2018 m. – buvo gauta 13,8 mln. maisto produktų importo siuntų. 2019 m. tikimasi, kad į JAV pateks apie 14–15 mln. importo siuntų. Į JAV iš kitų pasaulio valstybių tiekiama apie 55 proc. šviežių vaisių, 32 proc. daržovių ir 94 proc. jūros gėrybių. Tokia  vis labiau globalizuota ir sudėtinga rinka sukėlė naujų iššūkių JAV maisto saugos sistemai.

Strategija parengta siekiant nustatyti geriausią būdą, kaip naudotis visomis turimomis priemonėmis įvairiuose tarptautinio maisto tiekimo grandinės segmentuose – taip, kad sumažėtų visuomenės sveikatai kylantis pavojus, kartu išlaikant vienodas sąlygas vidaus ir užsienio gamintojams buvo reikalinga imtis atsakingų veiksmų.

Vienas iš svarbiausių FDA importuojamo maisto saugos strategijos uždavinių yra užtikrinti, kad iš užsienio importuotas maistas atitinka tuos pačius maisto saugos reikalavimus, kaip ir vidaus rinkoje pagamintas maistas.

Anksčiau FDA importuota maisto saugos sistema telkė dėmesį į nesaugaus maisto sulaikymą pasienyje ir užkirsti kelią jo patekimui į JAV rinką. Naujoji strategija skirta užkirsti kelią maisto saugos problemoms užsienio tiekimo grandinėje prieš patekimą į JAV.

Naujojoje strategijoje keliami keturi svarbiausi tikslai: užkirsti kelią maisto saugos problemoms užsienio tiekimo grandinėje prieš patekimą į JAV; veiksmingai aptikti ir nepriimti nesaugius maisto produktus JAV pasienio punkte; greitai reaguoti, kai FDA sužino apie nesaugus importuotus maisto produktus; įvertinti pažangą siekiant užtikrinti, kad importuojamo maisto saugos programa išliktų veiksminga ir efektyvi.

1 TIKSLAS: Importuojami maisto produktai atitinka JAV maisto saugos reikalavimus

– optimizuoti patikras užsienyje;

– užtikrinti, kad importuotojai efektyviai naudotų “Patikrinto užsienio tiekėjo” programą; ,

– visuomenės sveikatos saugumui užtikrinti audituoti trečiąsias šalis naudojant  FDA „Akredituotą trečiosios šalies sertifikavimo programą“, arba kitas patikimas su FDA suderintas programas;

– skatinti importuotojus naudoti patikimus saugaus maisto tiekėjus naudojant „Savanorišką kvalifikuotą importuotojų programą“;

– suvienyti reguliavimo institucijų, turinčių stiprią maisto saugos sistemą, priežiūros pastangas;

– didinti informuotumą ir mokymą apie maisto saugos reikalavimus ir stiprinti užsienio tiekėjų gebėjimus gaminti saugų maistą.

2 TIKSLAS: FDA sienų stebėsena neleidžianti į JAV patekti nesaugius maisto produktus

– Toliau stiprinti ir patobulinti FDA importo patikros ir įvežimo peržiūros procesus;

– Optimizuoti importuoto maisto fizinį patikrinimą ir mėginių paėmimą;

– strategiškai panaudoti perspėjimus apie importo pavojus ir importo sertifikatus

– tobulinti tyrimų metodikas ir priemones, taikomas nustatant importuojamų maisto produktų priimtinumą/patikimumą;

– didinti valstybės ir kitų maisto saugą užtikrinančių partnerių naudą pasienio stebėjimui.

3 TIKSLAS: greitas ir veiksmingas atsakas į nesaugius importuotus maisto produktus

– didinti FDA atsakomųjų veiksmų pritaikymo efektyvumą įvykiams susijusiems su nesaugiu importuotu maistu;

– didinti priemonių veiksmingumą ir efektyvumą dėl importuojamo nesaugaus maisto atšaukimo;

– naudotis informacija keitimosi galimybėmis, siekiant pasirengti nesaugių importuotų maisto produktų patekimui į rinką;

4 TIKSLAS: veiksminga ir efektyvi maisto importo programa

– optimizuoti išteklių paskirstymą, parengiant išsamų globalų maisto gamybos infrastruktūrų ir ūkių sąrašą (inventorizaciją)

– užtikrinti importo veiklos efektyvumą, atliekant veiklos vertinimą ir nuolatinį tobulinimą.

Taigi, parengtame strateginiame dokumente aprašoma kaip FDA integruoja visapusiško požiūrį siekiant pritaikyti naujas importo priežiūros priemones kartu su jau esamomis priemonėmis, kad užtikrinti  importuojamo maisto saugą.

Į FDA reguliavimo sritį patenka visi maisto produktai išskyrus mėsą (mėsos produktus), paukštieną ir kiaušinių produktus, kurie yra kontroliuojami FSIS (Maisto saugos kontrolės tarnybos) ir po šia strategija nepatenka.

LR žemės ūkio ir komercijos atašė JAV Vaidoto Ašmono pateikta informacija