Jonas Kuzminskas – naujasis LŽŪKA "Kooperacijos kelias" vadovas

Sausio 25 d. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ išsirinko naują valdybos pirmininką – ŽŪK „Pieno gėlė“ direktorių Joną Kuzminską.

„Organizacija buvo ir yra svarbi Lietuvai. Kooperacijos idėja tikėjęs ir svarba neabejojęs LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ įkūrėjas prof. Antanas Stancevičius dar 2000 m. vylėsi, kad organizacija išaugs į kitą lygį ir pasieks rezultatų sąžiningu ir pasišventusiu organizacijos narių darbu. Taigi, turėdami  tokią garbingą organizacijos  praeitį privalome tęsti  prof. A. Stancevičiaus idėjas ir ryžtingai eiti pirmyn“ – kalbėjo Jonas Kuzminskas. 

Kaip ir prieš 27 metus atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, taip ir šiandien – kooperacija, bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas ir pagalba vieni kitiems – būtini siekiant rezultato. „Kiekvienas norintis įsilieti į kooperacijos judėjimą turi pradėti nuo savęs ir vietoje žodžio „aš“ pradėti vartoti žodį „mes“. Tik bendrystėje ir susiklausyme galimi proveržiai kooperacijoje“ – kalbėjo J. Kuzminskas.

Deja, Lietuvoje kooperatyvų skaičius nedidėja taip, kaip norėtųsi. Ir ne tik kooperatyvų skaičiuje esmė. Reikėtų nepamiršti, kad siekiamybė – kooperatyvų narių skaičiaus augimas ir žmonių noras įsitraukti į kooperatinį judėjimą. Nuo 1999 m. daugiausiai kooperatyvų kūrėsi agroserviso srityje, o nuo 2006 m. – daugiau kooperatyvų pradėjo užsiimti žemės ūkio produkcijos gamyba. Reikėtų pažymėti, kad kooperuodamiesi ūkininkai turi tam tikrų lūkesčių: stipresnės konkurencijos galios, veiklos skaidrumo, konsultacinės paramos, didesnių kainų už parduodamą produkciją, interesų atstovavimo šalies ir tarptautiniu mastu.

J. Kuzminskas pažymi, kad šiandien ypač pasigendama kooperacijos dalyvių pasitikėjimo lyderiu. Kitaip sakant kooperacijoje, kai ir kitur pasigendama sąžiningų lyderių ir iniciatyvių komandos narių, kurie gebėtų įtraukti kooperatyvų narius į sprendimų priėmimą, suburti bendriems tikslams ir uždaviniams.

„Vienas pagrindinių kooperatyvo tikslų – ekonominė nauda, tačiau kartu sprendžiamos ir socialinės problemos. Būtina stiprinti rinkodarą. Būtina sąlyga išgyventi kooperacijai – formuoti savo nuosavą kapitalą, – sako LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas.

2000-aisiais LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ veiklą pradėjusi organizacija šiandien vienija 14 narių: ŽŪKB „Pieno gėlė“, KB „Daržovių centras“, ŽŪK „Agrolit“, Kooperatyvas „Eko tikslas“, KB „Žalioji lanka“, ŽŪK „Rešketėnai“ ŽŪK „Pieno puta“, ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė“,  ŽŪK „Ėriškių  pienas“, KB „Panemunys“, KB „Baltic Cattle“, ŽŪK „Pienas LT“, ŽŪK „Juodoji uoga“, ŽŪK „Pamario pienas“.

Verčiant naują LŽŪKA „Kooperacijos kelias” istorijos puslapį, noriu padėkoti šios organizacijos pirmtakui – Andriejus Stančikui, kurio dėka šiandien esame  COPA (Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijų komiteto) ir COGECA (Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) nariais (nuo 2004 m.). Dalyvaudami tarptautinėje veikloje siekiame palankios Bendrosios žemės ūkio politikos žemdirbiams ir kaimo gyventojams, informacijos ir naudos Lietuvos žemės ūkio kooperatyvams, dalyvaujame teisėkūros procesuose ir kt.

Trumpai apie LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininką

Jonas Kuzminskas gimė 1963 m. balandžio 18 d. Dalguose, Plungės r.  Mokėsi Plungės rajono Pajomančio aštuonmetėje mokykloje, vėliau – Rietavo tarybiniame ūkyje – technikume, o 1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) ir įgijo  inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Nuo 1987 m. dirbo Plungės r. „Keturių komunarų“ kolūkio eksploatacijos inžinieriumi, 19891994 m. – vyriausiuoju inžinieriumi mechaniku. Iširus žemės ūkio bendrovei, darbavosi Plungės r. Labardžių gaisrinės atraminiame punkte. 20002003 m. buvo Rietavo savivaldybės mero pavaduotojas. Nuo 2003 m. žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ direktorius.

Jonas Kuzminskas nuo 1995 m. yra Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Rietavo skyriaus narys.

2000–2003 m., 2003–2007 m. ir nuo 2007 m. Rietavo savivaldybės tarybos narys.