Joniškėlio bandymų stočiai – 90

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu šiandien sveikiname Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  (LAMMC) Joniškėlio bandymų stotį, švenčiančią 90 metų veiklos sukaktį.

Jubiliejaus proga LAMMC Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotojai dr. Aušrai Arlauskienei įteikta Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininko Sigito Dimaičio padėka už bendradarbiavimą ir žinių sklaidą žemdirbiams.

Jubiliejui pažymėti LAMMC Joniškėlio bandymų stotis organizavo konferenciją „Žemdirbystės mokslo raidos aspektai Šiaurės Lietuvos sunkiuose dirvožemiuose“, kurioje pranešimus skaitė Joniškėlio bandymų stoties direktorius dr. Vidas Damanauskas ir mokslo darbuotoja dr. Aušra Arlauskienė, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos dirvožemio tyrimo specialistė dr. Virgilija Gregorauskienė.

***

LAMMC Joniškėlio bandymų stotyje atliekami moksliniai tyrimai ir teikiamos paslaugos: 

Mokslinių tyrimų tematika

  • Sunkios granuliometrinės sudėties limnoglacialinės kilmės rudžemių specifinių savybių gerinimas.
  • Organinės anglies kaupimosi, humifikacijos ir mineralizacijos procesų, bei kitų derliaus formavimosi dėsningumų skirtingo intensyvumo žemės dirbimo ir tręšimo sistemose nustatymas.
  • Ankštinių ir kitų giliašaknių augalų, kaip fitomeliorantų, poveikio sunkių dirvožemių fizikinių – mechaninių savybių ir drėgmės režimo optimizavimui tyrimas.
  • Augalų parinkimas bioįvairovei didinti sunkių dirvožemių sėjomainose ir piktžolėtumo reguliavimas taikant ekologinę, tausojamąją ir intensyvią žemdirbystės sistemas.
  • Daugiamečių ankštinių augalų fitomasės panaudojimo mulčui technologijų tobulinimas.
  • Biologinio azoto apytakos optimizavimas inovatyviai naudojant daugiametes žoles ekologinėje agrosistemoje.

Paslaugos

  • Augina ir platina naujausių Lietuvoje registruotų vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kviečių, avižų, žirnių ir daugiamečių žolių sėklas.
  • Organizuoja seminarus, kursus, konsultacijas aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų dėstytojams, ūkininkams, konsultacinių biurų darbuotojams.
  • Žemdirbių ir techniką kuriančių įmonių užsakymu atlieka tyrimus sunkiuose dirvožemiuose.