Kai organizacijoje vyrauja pagarba ir susiklausymas, o visų bendras siekis – gyvybingas kaimas ir sėkmingi ūkininkai

Gruodžio 22 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) bendruomenės nariai, kaip ir kiekvienais metais, rinkosi į šventinį susitikimą. Nors šiais metais susitikimas buvo ir nuotolinis, tačiau tai nesutrukdė nuoširdiems sveikinimams, geriems padėkos žodžiams ir per metus nuveiktų darbų apžvalgai.

Žemės ūkio rūmų bendruomenę sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus trumpai apžvelgė ŽŪR veiklą – šalies ir tarptautiniu mastu, padėkojo ŽŪR nariams už iniciatyvas ir bendrą darbą.

„Dėkoju aktyviai dirbusiems ŽŪR nariams ir ŽŪR tarybai, kuri rinkosi šiais metais net 12 kartų, o 2 paskutiniai posėdžiai jau vyko nuotoliniu būdu.  Dėkoju ŽŪR aktyviai dirbusiems komitetams, kurių ŽŪR turime 7: Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komitetas ; Kaimo plėtros komitetas; Kooperacijos veiklos komitetas; Tarptautinių ryšių komitetas; Lietuvos pienininkystės nacionalinis komitetas;  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komitetas; Žemės, miškų ir aplinkosaugos komitetas. Kaip ir kiekvienais metais, sveikiname ir paminime garbingus ŽŪR organizacijų jubiliejus. Šiais metais 25-erių metų jubiliejaus proga sveikiname Lietuvos galvijų veisėjų asociaciją, Lietuvos šiltnamių asociaciją ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociaciją, 20-ties veiklos metų jubiliejaus proga – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociaciją „Kooperacijos kelias” ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungą, 15-os metų – Lietuvos ristūnų sporto asociaciją ir Baltijos labdaros fondą, 10-ojo jubiliejaus proga – Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų asociaciją. Ilgiausių metų, klestėjimo ir bendradarbiavimo!“, – kalbėjo A. Svitojus.

Apžvelgdamas ŽŪR tarptautinę veiklą, A. Svitojus informavo, kad per 2020-uosius dalyvauta 22 Copa ir Cogeca organizacijų prezidiumų posėdžiuose, politikos koordinavimo, Kooperatyvų koordinavimo komitetuose, įvairiose darbo grupėse: kiaulienos, BŽŪP, rėmimo, moterų komiteto, maisto grandinių, žemės ūkio technologijų ir kt.

Rugpjūčio 26 d. LR ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus ir vicepirmininkas A. Baravykas nuotoliniame posėdyje susitiko su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos ir Kroatijos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovais. Žemdirbių savivaldos lyderiai diskutavo apie šiandienos žemės ūkio sektoriaus aktualijas, BŽŪP naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu biudžeto sistemą ir pagrindines kryptis.

Liepos 1 d. LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo nuotoliniame posėdyje, kuriame buvo aptartos tiesioginės išmokos Baltijos šalims. Posėdyje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai, Europos Parlamento narys Riho Terras bei Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (GD AGRI) biudžeto valdymo skyriaus vadovas Frank Bollen.

Gruodžio 1 d. LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas ir Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas dr. Česlovas Tallat-Kelpša nuotoliniame posėdyje susitiko su Caroline Cornuau, Prancūzijos Žemės ūkio ministerijos Gyvūnų gerovės ir apsaugos padalinio vadove, Marie-Christine Le Gal, Žemės ūkio atašė Centrinės ir Rytų Europos regionui (Prancūzijos Ambasada Varšuvoje), Pierre-Philippe Frieh, Prancūzijos kailių federacijos atstovu spaudai ir Aurelija Smaliukiene, Baltijos šalių ekonominės tarnybos Vilniaus skyriaus delegate (Prancūzijos Ambasada Vilniuje). Aptarti gyvūnų gerovės klausimai, iniciatyva référendum d’initiative’ dėl gyvūnų teisių, Prancūzijos ir LR ŽŪR bendradarbiavimas.

Dalyvavimas derybose dėl BŽŪP

2020 m. gegužės 5 d. LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus drauge su Estijos ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijomis pasirašė kreipimąsi į Europos Komisijos Pirmininkę Ursulą von der Leyen dėl BŽŪP 2021-2027 m.;

  • Spalio 20 d. Lietuvos ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos – Lietuvos žemės ūkio rūmai ir  Lietuvos kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ drauge su Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba ir Latvijos Latgalos regiono ūkininkų asociacija, kreipėsi į Europos Parlamento narius ir priminė apie Baltijos šalių diskriminaciją dėl tiesioginių išmokų;
  • Žemės ūkio rūmai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Jo Ekscelenciją Nausėdą ir Ministrą Pirmininką S. Skvernelį dėl Prancūzijoje veikiančių gyvūnų gynėjų organizacijų pradėtos piliečių iniciatyvos (pranc. référendum d’initiative’) dėl gyvūnų teisių.
  • 2020 m. spalio 12–16 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo 6-ąjme Azijos ekologinio ūkininkavimo vietos valdžios – ALGOA (angl. Asian Local Governments for Organic Farming) organizuotame aukščiausio lygio susitikime Aljansų kūrimas už Azijos ribų“ Goesane, Pietų Korėjoje. Susitikime dalyvavo per 400 žmonių net iš 46 šalių. Visų šalių atstovai pažymėjo, kad svarbu sukurti naują ekologiškesnę ekonominę sistemą, prisidedančią prie sveikatos ir socialinio sąžiningumo visame pasaulyje. Susitikime diskutavome kaip to pasiekti, kokius metodus pasirinkti, kokias priemones taikyti ir kaip edukuoti visuomenę.

Sveikinimai ir ŽŪR narių bendrystė

Kreipdamasis į ŽŪR bendruomenės narius Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis akcentavo bendradarbiavimo svarbą.

„Tik bendradarbiavimas leidžia jausti aktualijų pulsą ir drauge priimti palankiausius sprendimus. Džiaugiuosi dalyvaudamas ŽŪR bendruomenėje ir linkiu visiems sveikatos, išlikti ramiais, kantriais, o diskusijas ir bendrus darbus pratęsime po švenčių“, – linkėjo V. Pranckietis.

„Mano inkliuzas į žemės ūkį yra natūralus, nes žemės ūkio laukia žaliojo kurso, biologinės įvairovės strategijos. Matau daug galimybių.  ŽŪR – svarbus partneris ne tik Žemės ūkio ministerijai, bet ir kitoms valdžios institucijoms.  Ateityje turime didesnį dėmesį skirti dirvožemio problemoms, orientuotis į didesnės pridėtinės vertės sukūrimą žemės ūkyje, sukurti sąlygas, kad ūkininkų užauginta produkcija atsirastų savivaldybių valdomose maitinimo įstaigose, kad būtų organizuojami viešieji pirkimai, kurie atitiktų viešųjų pirkimų taisyklėms. Švenčių proga linkiu visiems sėkmės ir bendravimo“, – kalbėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas pažymėjo, kad kiekviena asociacija, priklausanti ŽŪR, puikiai išmano sektoriaus aktualijas, todėl jų patarimai ir siūlymai valdžios institucijoms yra labai vertingi, o ministrui palinkėjo atskirti grūdus nuo pelų ir vadovautis profesionalų įžvalgomis.

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis pažymėjo, kad 2020-ieji – lūžio taškas, kai atsigręšime į kaimo žmogų, kai politikai išgirs ūkininkų atstovus.  „Turime skatinti naudoti vietos maistą, kuris yra ne tik kokybiškas, bet ir sveikas. Gerbkime kaimo žmogų“, – sakė S. Daniulis.

Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė dėkojo visai ŽŪR bendruomenei už bendrystę. „Džiaugiuosi ir dėkoju, kad esame ŽŪR nariai. Čia girdimos mūsų problemos ir bėdos. Čia visada surandami geriausi sprendimų variantai. Nors ŽŪR vienija skirtingų šakų organizacijas, tai ir problemas turime skirtingas, tačiau visada drauge surandame visiems tinkamus sprendimus“, – kalbėjo V. Kuliešienė.

Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovas Donatas Montvila pažymėjo, kad didžiuojasi, jog asociacija yra ŽŪR narė, o jis pats ir ŽŪR Tarybos narys.  „Šioje organizacijoje vyrauja susiklausymas ir pagarba vienas kitam bei gerbiama kiekvieno nuomonė ir pozicija“, – sakė D. Montvila.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis linkėjo visiems šviesių akimirkų, bendrystės, kurią suteikia ŽŪR.

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos vadovas prof. Audrius Kučinskas ir atstovas Algimantas Lūža pasidžiaugė, kad asociacija įsitraukė į ŽŪR narių tarpą. „Mes lietuviai, esame išgyvenimo genijai. Prisitaikome prie pakitusių sąlygų, prie paslaugų teikimo pokyčių. Esame stiprūs ir ištvermingi, kai galime atsiremti vienas į kitą“, – pažymėjo A. Kučinskas.

Susitikime dalyvavusi Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė pažymėjo, kad planuoja įsilieti į ŽŪR narių tarpą. „Matome, kad ŽŪR atstovauja kaimui ir yra aktyvūs kaimo plėtros dalyviai. Gerai suprantame, kad atstovauti visų narių ir visos šalies žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams – sunkus darbas. Vietos veiklos grupių tinklas vienija 49 Lietuvos vietos veiklos grupes – nevyriausybines partnerystės organizacijas, veikiančias kaimiškoje teritorijoje, todėl matome prasmę įsilieti į ŽŪR gretas“, – kalbėjo K. Švedaitė.

Lietuvos pramoninių uogynų asociacijos pirmininkas Adolfas Jasinevičius akcentavo ŽŪR, kaip vieningos ir stabilios organizacijos aktyvią veiklą, drauge aptariamas problemas ir priimamus sprendimus.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė pabrėžė, kad bendrystė – didelė stiprybė. „ŽŪR vyrauja gražus bendradarbiavimas, nors kartais nuomonės ir išsiskiria, bet visada randame sprendimo variantą. Svarbu, kad suprantame vieni kitus. Nuo mūsų pačių priklauso, kokią aplinką kuriame. Būkime ir dirbkime atsakingai, kad nebūtų gėda“, – sakė Z. Cironkienė.

ŽŪR vicepirmininkas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas pasidžiaugė, kad ŽŪR visus metus sėkmingai buvo išlaikyta bendrystė. „Svarbu, kad sugebėjome išklausyti vieni kitus, apibendrinti problemas ir priimti sprendimus. Drauge galime padaryti dar daugiau. Į žemės ūkį turime žvelgti strategiškai, matyti ir priimti sprendimus, kurie būtų palankūs ne tik atskiroms asociacijoms, bet visos šalies žemdirbiams ir kaimo gyventojams“, – sakė A. Baravykas.

ŽŪR vicepirmininkas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas pasidžiaugė aktyviais ŽŪR nariais, pilietišku ir atsakingu požiūriu bei dėkojo už dėmesį jaunųjų ūkininkų, šeimos ūkių bei kaimo gyvybingumo problemų aktualizavimą ir palaikymą.

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas pažymėjo, kad ŽŪR daug dirba sprendžiant kaimo gyvybingumo klausimus. „Laukia nauji darbai, nauji iššūkiai. Turime atkreipti dėmesį į dirvožemį, daugiau dėmesio skirti trumposioms maisto tiekimo grandinėms ir didesnės pridėtinės vertės sukūrimui, nes grūdų ūkis, mus žlugdo“, – kalbėjo R. Čiūtas.

Lietuvos ūkininkių sąjungos pirmininkė Virginija Žliobienė dėkojo ŽŪR vadovybei ir pasidžiaugė produktyviu ir konstruktyviu ŽŪR tarybos darbu.

„Petys petin dirbame žemdirbių ir kaimo gyventojų labui. ŽŪR vertybė – bendruomeniškumas, ŽŪR asociacijų susiklausymas. ŽŪR formate galime atlikti daug gerų darbų ir sprendimų, kurie įtakotų kaimo sėkmingą plėtrą, bet turime mąstyti pilietiškai ir atsakingai. Mūsų stiprybė – kad surandame visiems priimtinus sprendimus, susitariame, atsižvelgiant į faktus ir argumentus. Perspektyvoje laukia daug darbų: naujas ES finansinis laikotarpis, nauja Vyriausybė.  O taip norisi stabilumo ir darbų tęstinumo. ŽŪR – solidi organizacija, nesivelianti į pigias intrigas ir muštynes. Čia dera ir patirtis ir jaunystė.  Kaip ir ŽŪR narių tarpe, taip ir administracijos darbuotojų gretose – susiklausymas ir kompetencija. Nors ŽŪR darbuotojų darbo krūvis yra didelis, nes vykdome Savivaldos stiprinimo programą, Žemdirbių konsultavimo, parodomųjų bandymų, EIP, MITA,  ESFA, profesinio mokymo projektus, tačiau darbai atliekami kokybiškai ir laiku. Stengiamės, kad mūsų darbas ir veikla teiktų pridėtinę vertę kaimo žmonėms, žemdirbiams ir visai Lietuvai“, – kalbėjo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Visų dalyvių nuotaiką praskaidrino VDU ŽŪA liaudiškos muzikos kapelos „Ūkininkas”  muzikinė ištrauka iš spektaklio „Bulvinė pasaka“.

https://youtu.be/t02S5Koz9cA?t=10